Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

11 juni 2011

Doxa genomför nyemission för att finansiera lanseringen i USA och Europa

Årsstämman i det uppsalabaserade dentalföretaget Doxa AB (publ) beslutade att genomföra en nyemission om totalt 90,4 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Hela emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och garantier.

Pengarna från emissionen kommer primärt att användas till den pågående internationella etableringen och lanseringen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge i USA och Europa och därtill hörande investeringar för att öka produktionskapaciteten.

Doxa slöt i början av året ett globalt distributionsavtal med amerikanska Henry Schein®, världens största distributör av dentalprodukter. Doxas Ceramir Crown & Bridge ingår i Henry Scheins Exclusive Brands, vilket är förbehållet ett fåtal av deras drygt 90 000 produkter. Doxa uppskattar att produktionsvolymen måste öka 25 gånger i år jämfört med 2010.

Ceramir Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement (lim) som används för permanent cementering av dentala kronor och broar.Ceramir Crown & Bridge är ett biokeramiskt cement som integrerar med tanden. Biokeramens egenskaper minimerar risken för sekundärkaries, krympning och degradering vilket i sin tur minskar risken för omgörningar, ilningar, spänningar och värk. Dessutom är produkten enkel för tandläkaren att hantera och applicera. Ceramir Crown & Bridge har mottagits mycket väl av tandläkare, patienter och forskare. Produkten erhöll 2010 den prestigefulla utmärkelsen ”New Product Innovation Award 2010” från Frost & Sullivan.

Doxa fick i november 2010 patent godkända både i Europa och i USA för den materialförening som utgör basen för Ceramir Crown & Bridge. Doxa har idag totalt 86 godkända patent inom 34 patentfamiljer.

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med denna transaktion www.stockholmcorp.se

Emissionens teckningsperiod pågår den 10 – 24 juni 2011. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 juni. Fullständigt prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan beställas, alternativt laddas ner, från Doxa (www.doxa.se) eller från Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se). Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB.

För vidare information kontakta: Fredrik Alpsten, VD för Doxa AB: 018-478 20 60 eller mobil 070-667 31 06. Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance 070-574 99 82.

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade mindre- och medelstora bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev