Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

16 januari 2012

Drömresultat i fotbolls EM 2012!?

– Tänk om resultatet i fotbolls EM 2012 såg ut så här!!

1. Sverige

2. Holland
3. Danmark
4. Luxemburg
5. Finland
6. Belgien
7. England
8. Belgien
9. Tyskland
10.
Frankrike
11.  …
18. Italien
19. …
20. Spanien


Tabell: Internetanvändning inom EU

Tyvärr, så väl är det inte men faktum är att när det gäller Internetanvändning inom EU så ligger Sverige i topp! (Norge är inte med i EU.)

Allt fler européer är online och andelen frekventa användare fortsätter att öka. Enligt Eurostat har andelen frekventa internetanvändare, det vill säga de som använder internet dagligen eller nästan dagligen ökat från 23 procent 2004 till 56 procent 2011.

Vidare har hälften av hushållen i Europa tillgång till bredband. Enligt Eurostat har bredbandspenetrationen sedan 2004 mer än tredubblats från 15 procent till 49 procent.

Rapport från SCB:

Internettillgången fortsätter att öka i svenska hem

I Sverige har våren 2011, 93 procent av befolkningen mellan 16–74 år tillgång
till internet i hemmet. Skillnaden mellan könen är mycket liten. År
2004 var det 79 procent som hade tillgång till internet i hemmet. Med
undantag för 2005 har internettillgången i hemmet ökat något varje år.
Traditionella modem har ersatts alltmer av snabbare anslutningar och
under 2011 ökade framför allt andelen med anslutningar via 3G-nätet. DSL
är dock den vanligaste uppkopplingsformen.

Internetanvändningen ökar i samtliga åldersgrupper

Nästan nio av tio använder internet varje dag eller minst en gång i veckan.
Detta är en ökning med 14 procentenheter sedan 2004. Ökningen syns i
samtliga åldersgrupper. Bland unga och medelålders använder så gott som
alla internet regelbundet. Äldre använder internet klart mindre än övriga
grupper. I takt med att internetanvändningen ökat minskar dock skillnaderna
mellan åldersgrupperna.

Högutbildade använder internet oftare

Utbildningsnivån påverkar internetanvändningen i hög grad. Ju högre
utbildad en person är, desto oftare använder han/hon internet. Framför allt
är det de lägst utbildade som hamnar efter övriga grupper. Inte i någon av
utbildningsgrupperna är det några större skillnader mellan kvinnor och
män.

Mobila anslutningar utanför hemmet vanligast bland män

Många kopplar upp sig mot internet utanför hemmet via mobila anslutningar.
Vanligast är det att använda en mobiltelefon med 3G/3G+/4G eller
en bärbar dator med USB, instickningskort eller inbyggt 3G/4G. Samtliga
mobila anslutningsformer är vanligare bland män än kvinnor.
Hushållsinkomst påverkar internetaktiviteter
Det är ungefär samma saker som är populära att göra på internet bland lågoch
höginkomstttagare. Det är dock konsekvent en högre andel av höginkomsttagarna
som gör de aktiviteter som undersökts. De enda aktiviteterna
där andelen låginkomstttagare är högre är att leta efter jobb och att
söka information om utbildningar/kurser. De mest populära aktiviteterna är
att använda internetbank, titta på nyhetssajter eller söka information om
varor eller tjänster.

Många handlar via internet

Att handla via internet är mycket vanligt. Den åldersgrupp där flest handlar
på internet är 25–44-åringarna. Minst handlar de äldsta. Vad som handlas är
bland annat relaterat till kön, men också till hushållsinkomst. Kvinnor handlar
i högre grad än män kläder och sportartiklar. Män handlar i stället i högre
grad bland annat hemelektronik, kameror, datorer och datautrustning.
Höginkomsttagarna köper/beställer samtliga varor/tjänster i högre
utsträckning än låginkomsttagarna.

Stora skillnader mellan grupper

Högst tillgång till internet i hemmet har unga, högutbildade, studerande,
personer med barn i hushållet samt personer i hushåll med hög inkomst.
Lägst andel med tillgång till internet återfinns bland äldre kvinnor. Hemmet
är den vanligaste platsen att använda internet på i samtliga grupper.
Vad man gör på internet skiljer sig ofta åt. I många fall är ungefär samma
aktiviteter populära, men aktiviteten görs ändå av en betydligt högre andel
i en grupp. Till exempel görs de flesta aktiviteter av en klart högre andel
högutbildade än lågutbildade.

Källa: Mer intressant internetstatistik hittar du här ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev