Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

e-Hälsa för tandvården. Vem bryr sig?

Öppet brev till tandvårdens aktörer: Nu finns det ett gyllene tillfälle att sätta tandvården på IT-kartan i Sverige. Den nye chefen för Cehis och tillförordnad vd för Inera, Johan Assarssons har uppdrag att bygga den nya organisationen för e-hälsa som inleds med en analys av tidigare utfört arbete.

Analysen kommer att ligga till grund för hur arbetet med eHälsa bedrivs framöver. Frågan är om tandvården kan visa den handlingskraft som krävs för att delta i nationella IT-frågor?

Nu finns det ett gyllene tillfälle att sätta tandvården på IT-kartan i Sverige.

Johan Assarssons uppdrag att bygga den nya organisationen för e-hälsa inleds med en analys av det som varit. För tandvården har det inte varit någonting. Men det kan kanske bli!

De senaste åren har svensk tandvård gått igenom en tung period av digitalisering. Inte minst med tanke på reformen 2008 då all kommunikation med Försäkringskassan skulle ske via journalsystemen. Jag arbetade då för Opus Dental och fick i supporten kontakt med personer inom tandvården som av olika anledningar inte klarade av förändringen. Vissa grät, vissa var uppgivna och såklart fanns det en hel del ilska. Med all rätt! Det IT-stöd som togs fram var inte förankrat i verksamhetens rutiner och gjorde den administrativa bördan extremt stor på kliniken.

Undra hur det hade blivit om man bjudit in T4, Effica, Alma Soft, Opus Dental och Carita att delta i utvecklingsprocessen? Jag vågar påstå att det är dessa leverantörer som vet bäst hur användaren har det och hur integrationen borde utformas. Tyvärr tvingas journalsystemsleverantörerna utveckla isolerade lösningar för varje enskilt behov. Tänk om man upprättat en plattform för gemensamma lösningar? Utopi?

Med all respekt för nationella paraplyorganisationer inom tandvården så undrar jag fortfarande varför man inte deltog mer aktivt i reformarbetet. Men ok, ni får nu en ny chans att påverka.

Kontakta Johan Assarsson!

Det nationella projektet för e-hälsa är framförallt till för att stödja vården. Inte tandvården. Dock gjordes en analys över tandvårdens behov 2011 där det framkom att tandvården hade ett akut behov av samordning. Analysen var korrekt men rapporten glömdes bort. Kanske beror det på att aktörer inom vårdsektorn aktivt bearbetade beslutsfattare. Eller så var det tandvårdens aktörer som än en gång fick se storebror få hela kakan?

Läs hela rapporten här ››

Patientdatalagen är lika för alla aktörer! Det innebär att varje enskild vårdgivare måste uppfylla de krav som ställs. Oavsett om vårdgivaren heter ”Kims tand runt hörnet” eller ”Region Skåne”. Landstingens verksamheter och de större privata tandvårdskedjorna har resurser att administrera dessa processer. De har såklart förmånen att sprida sina administrativa kostnader på fler anställda. Men hur klarar Kim sig? Läses loggarna? Vet Kim när patienten har skyddad identitet? Skulle hen klara en revision från datainspektionen? Svaret är nej, inte ens om ambitionen fanns! Kim måste först klona sig och sen lägga en förmögenhet på IT-stöd. Under tiden får patienterna snällt ställa sig på kö.

Ett landsting lägger i runda slängar 2 miljoner kronor per år för att upprätthålla processer och IT-stöd för tandvården. Samma krav ställs på privata tandläkare som inte har samma resurser och istället väljer att avstå från utvecklingsarbete. Det är nu det finns möjlighet att påverka! Kontakta Johan!

Johan Assarsson om utmaningar för Cehis och Inera:

”Vi måste se till att leverera det vården behöver, vi måste lösa problem och underlätta för verksamheterna i vardagen. Sedan kan jag också fundera på om vi använder de innovationer som finns i den privata sektorn tillräckligt mycket. Det finns många småföretag som har kloka idéer och vi lyssnar inte tillräckligt mycket på dem. Marknaden i en vidare bemärkelse måste få komma till tals mer, den har en oerhört viktig roll för vårt kommande arbete.”(www.itivarden.idg.se/)

En samordning vore på sin plats.

Privata tandläkare, tandhygienister, sköterskor och receptionister. Tandvårdskedjor, förbund och paraplyorganisationer. Journalsystemsleverantörer, IT-tekniker och systemutvecklare. Det är nu ni har chansen! Och varför inte bjuda in representanter från Folktandvården?

Är det bara jag som brinner för dessa frågor?

Jag har de senaste åren frekvent efterlyst aktörer som talar för privata klinikers behov. Jag har också försökt förhandla med nationella organisationer. Men jag har inte fått något gensvar.

Hör gärna av dig till mig så kan vi kanske samverka!

/Erik Berséus

Projektledare, Service Well AB

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev