Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

9 december 2010

Effektiva e-journaler kräver bättre dialog

Vårdpersonalen upplever ofta att vinsterna med elektroniska patientjournaler blir mindre och problemen större än man förespeglats. Apotekare Christina Ljungberg har i sin avhandling visat hur e-journaler påverkar läkarnas tillgång till information om patienten.

Allt fler sjukhus och vårdcentraler börjar använda elektroniska patientjournaler. I dag införs ofta de nya systemen i verksamheten och förvänts fungera omgående, och de problem som diskuteras är nästan uteslutande tekniska.

– Men det räcker inte att tekniken fungerar. Man måste också ändra arbetssätt och utarbeta nya rutiner, och även lyhårt anpassa tekniken efter behoven i verksamheten, säger Christina Ljungberg. Allt detta är en lång process. Införandet är alltså inte färdigt bara för att tekniken finns på plats. Om man tänker mer på dessa ”mjuka” aspekter har man mycket större möjlighet att faktiskt göra de vinster som systemen med e-journaler utlovar.

Förutom att effektivisera läkarnas arbete vill man med e-journalerna öka patientsäkerheten genom att göra information om bland annat patientens läkemedel tillgänglig för alla vårdgivare i både sluten- och öppenvård.

Genom att intervjua läkare på både sjukhus och vårdcentraler har Christina Ljungberg visat att dagens sätt att använda e-journaler kan lägga en orimlig börda på läkarna. Hon hoppas att hennes avhandling kan bli en väckarklocka för de på landstingens IT-avdelningar som beslutar om e-journalsystemen.

– Man måste vara medveten om vad som tar tid och hur viktigt det är att ha en bra struktur i den enorma datamängden i e-journalerna. Det finns en viss övertro på att eftersom allt finns tillgängligt ska man spara tid och läkarna ska hinna med fler patienter.

E-journalerna har effektiviserat det administrativa arbetet med patientinformationen. Men läkarna får istället mycket mer information att ta ställning till.

– När det genom e-journalerna finns mer information tillgänglig så måste också läkarna ta ställning till mer material för att fatta ett beslut, säger Christina Ljungberg.

Informationsmängden gör det också svårare för läkarna att hitta den information de letar efter. Läkarna har emellertid inte fått mer tid att fatta besluten på, vilket gör deras arbetssituation mer stressad.

– Tillgången till den stora informationsmängden ersätter inte behovet av att den viktigaste informationen vid varje vårdtillfälle sammanfattas av ansvarig läkare, säger Christina Ljungberg.

Christina Ljungberg försvarar sin avhandling vid Uppsala universitets institution för farmaci den 4 december.

Källa: http://www.uu.se/nyheter/nyhet.php?id=1234&typ=pm

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev