Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Effektivare behandlingar med bekräftad osseointegration och mätning av implantatstabilitet

Att ersätta saknade tänder med tandimplantat är en av de vanligaste behandlingarna inom modern tandvård. Dagens implantatbehandling innebär ofta en kortare eller helt eliminerad läketid innan implantaten belastas med lämplig protetik.

Inläkningstiden avgörs av flera faktorer, t.ex. benets beskaffenhet, patientens ålder, hälsa och placering av- och antal implantat. I de fall där förutsättningarna innebär sämre primärstabilitet ökar risken för implantatförluster.

För att minska risken för implantatförluster och säkerställa att inläkningen (osseointegrationen) har ägt rum innan belastning, är det viktigt att kontrollera implantatens status innan slutlig restaurering. Den primära stabiliteten hos ett nyss isatt implantat är främst mekanisk och avgörs till stor del av benets kvalitet, implantatets konstruktion och den kirurgiska processen.

Figur 1 Osseo 100+

Den sekundära stabiliteten, efter inläkning, består av en kombination av mekanisk stabilitet och så kallad”biologisk” stabilitet; det vill säga benkontakten helt nära implantatytan. Vanligtvis, om inte benkvaliteten är väldigt låg, observeras en initial minskning av stabiliteten efter montering (fig 3), följt av en efterföljande ökning av stabiliteten när bildning av nytt ben stabiliserar implantatet. Med Osseo 100+ (fig 1) mäts implantatets stabilitet, både primär- och sekundär, vilket innebär en säkrare behandling samt underlättar beslutet om lämplig inläkningstid.

Tekniken bakom Osseo 100+ kallas RFA (Resonance Frequency Analysis).

 

Figur 2 MulTipeg

MulTipegar tillverkas av titan med en förseglad magnet längst upp. (Fig 2)

MulTipegar finns tillgängliga för alla större och medelstora implantatsystem och har optimal passform för respektive implantat.

Multipegar kan autoklaveras och återanvändas minst 20 gånger, vilket gör dem kostnadseffektiva och bättre för miljön.

MulTipegen exciteras med hjälp av en magnetisk puls från instrumentet, därefter mäts vibrationsfrekvensen och presenteras som ett värde 0-99 ISQ (Implant Stability Quotient). Ju högre ISQ värde desto bättre stabilitet.

För att mäta implantatstabilitet med Osseo 100+ skruvas som första steg en så kallad MulTipeg i implantatet.

 

Genom att mäta en gång efter isättning av implantatet, och en gång före belastning (eller vid direktbelastning före den finala protetiken), kan graden av osseointegration och inläkning mätas.

Värden som ligger stabilt över ISQ 70 under samtliga mätningar visar i allmänhet på ett stabilt implantat med låg rörlighet. Initiala värden runt 75 ISQ betyder att implantatet redan är så stabilt att inläkning (osseointegration) oftast inte tillför ytterligare stabilitet. I dessa fall är beviset på osseointegration och lyckad inläkning avsaknaden av en minskning av ISQ vid mättillfälle två (se fig 3). Om implantatet har en låg initial ISQ kommer osseointegrationen vanligtvis att ge en ökande stabilitet över tiden, och därmed en ökning av ISQ. En minskning av ISQ skulle kunna tala för ytterligare åtgärder, t.ex. förlängd läkningstid.

Figur 3 Utveckling av osseointegration

 

Utveckling av osseointegration baserat på en serie mätningar under implantatbehandlingen. Ett ”normalbeteende” är att implantatet stabiliserar sig runt 70 ISQ, vilket möjliggör en säker restaurering. Genom att mäta efter inläkningstiden kan eventuella stabilitetsproblem upptäckas och åtgärder vidtas.

NSK delivers a wide variety of high-performing medical products based on core expertise in ultra-high-speed rotational technologies. These solutions are aimed at the dental and other specialty fields globally. Products include quality dental handpieces, micromotors, ultrasonic scalers, surgical, bone grafting and implant systems, endodontic motors and maintenance products.

NSK’s global marketing network covers 135+ countries around the world.
NSK Nordic, one of the 16 global offices, works closely with a quality authorised reseller network to deliver factory direct expertise, innovative product solutions and technical support to the dental industry throughout the Nordic countries.

Källa: NSK

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev