Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Effektivare tandvård med nationell modell för riskbedömning

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet är att en bättre prioritering utifrån patienters vårdbehov ska möjliggöra att tandvårdens resurser kan användas på ett mer effektivt sätt.

Socialminister Jakob Forssmed

– Med en nationell modell för riskbedömning skapar vi bättre förutsättningar för att ge tandvård efter behov. På så sätt frigörs resurser till att behandla de patienter som behöver tandvården som mest, säger socialminister Jakob Forssmed.

Tandvården arbetar redan idag med riskbedömningar för att bedöma en patients framtida risk att utveckla sjukdom. Riskbedömningen ligger till grund för ett beslut om revisionsintervall, det vill säga tiden mellan två besök, och för den tandvård som patienten bör erbjudas. Men det finns i nuläget ingen gemensam modell för riskbedömning och enskilda behandlares kompetens och erfarenheter varierar.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Där ingår att ge förslag på hur en sådan modell kan utformas och implementeras, utan att den medför mer administration.

Syftet med att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården är att stärka tandvårdens förmåga att bedöma risker för orala sjukdomar. I förlängningen bidrar detta till att tandvården kan prioritera de patienter som har störst behov. En enhetlig modell ger även bättre förutsättningar för datainsamling, uppföljning, kunskapsutveckling och forskning inom tandvården.

Socialstyrelsen få använda 3 miljoner kronor för uppdraget under 2023 och ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

Källa: Regeringskansliet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev