Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Forskningsanslag

27 september 2017

Eklund Foundation tillkännager 2017 års forskningsprojekt

Eklund Foundation tillkännager 2017 års utvalda forskningsprojekt inom odontologi.

Eklund Foundation tillkännager vilka forskningsprojekt som i år tilldelas medel på sammanlagt cirka 1,5 miljoner SEK / 160 000 EUR.

– De utvalda projekten utmärker sig bland ett betydande antal internationella ansökningar och möter bedömningskriterierna på ett mycket tillfredsställande sätt. De har potential att tillföra värdefull kunskap inom sina respektive områden, säger Joel Eklund, styrelseordförande i Eklund Foundation.

De fördefinierade kriterierna tar hänsyn till innovation, originalitet, vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och kompetens.

Eklund Foundation inrättades 2015 till stöd för forskning och utbildning inom det odontologiska området. Stiftelsen vilar på en donation av 50 miljoner SEK från familjen Eklund, ägare till TePe Munhygienprodukter AB.

För mer information, se eklundfoundation.org.

Stiftelsen tilldelar medel till följande projekt:

Peri-implant disease in elderly population: epidemiology and treatment strategy of an emerging problem
Huvudsökande: Riccardo Guazzo, University of Padova, Italien.
Medsökande: Luca Sbricoli, Michele Stocchero, University of Padova, Italien.
Handledare: Eriberto Bressan, University of Padova, Italien.
Tilldelning: 55 000 EUR.

“I takt med utvecklingen av dentala implantat ökar prevalensen av peri-implantär sjukdom. Samtidigt finns det en åldrande befolkning som i allt högre grad behåller sina naturliga tänder såväl som implantat. Denna studie kommer att samla epidemiologiska data om förekomsten av peri-implantär sjukdom hos en äldre befolkning i syfte att utveckla viktiga strategier för prevention och behandling.“

Periodontitis prevalence in Colitis & Crohn’s disease (PPCC) patients
Huvudsökande: Kristina Bertl, Malmö Universitet, Sverige.
Medsökande: Andreas Stavropoulos, Malmö Universitet, Sverige.
Tilldelning: 53 960 EUR.

“Det finns ett starkt forskningsfokus på sambandet mellan allmänsjukdom och parodontal sjukdom. Däremot behövs det mer forskning kring det möjliga sambandet mellan ulcerös kolit, Crohns sjukdom och parodontal sjukdom. Detta projekt kommer att ge en djupare förståelse av hur dessa sjukdomar kan interagera.”


Effect of daily flavonoid supplements on periodontal and systemic conditions before and after periodontal treatment
Huvudsökande: Monique Danser, ACTA, Nederländerna.
Handledare: Ubele van der Velden, ACTA, Nederländerna.
Tilldelning: 28 995 EUR.

”De hälsobefrämjande effekterna av antioxidanter är ett populärt forskningsområde. Denna studie kommer att undersöka den potentiellt positiva effekten av flavonoider som tillägg till konventionell parodontal behandling, vilket skulle kunna bidra till ett förbättrat behandlingsresultat.”


Tuberosity versus palatal donor site for subepithelial connective tissue graft in root coverage therapy: a randomized clinical trial
Huvudsökande: Sébastien Moreaux, Rothschild Hospital, Paris, Frankrike.
Handledare: Philippe Bouchard, Rothschild Hospital, Paris, Frankrike.
Tilldelning: 20 000 EUR.

”Kirurgisk korrigering i form av vävnadstransplantation är ett behandlingsalternativ vid gingival retraktion. Denna studie har tydlig klinisk relevans i sitt syfte att jämföra resultaten av vävnadstransplantat från hårda gommen med transplantat från tuberositas.”

Eklund Foundation inrättades 2015 till stöd för forskning och utbildning inom det odontologiska området. Stiftelsen vilar på en donation av 50 miljoner SEK från familjen Eklund, ägare till TePe Munhygienprodukter AB. För mer information, se eklundfoundation.org.

 

Källa: TePe

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev