Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

En mer tilltalande, enkel och lättillgänglig tandvård

De senaste tjugo åren har konsumentbeteendet i Sverige förändrats. Flertalet branscher har genomgått ett maktskifte där kunden blivit mer av en kravställare. Krav på digitalisering, tillgänglighet och att få sina behov mötta. Tandvårdsbranschen står inför ett liknande skifte, där förhållningssättet mellan patient och vård kommer att förändras. Fredrik Wistrand uppmärksammade utvecklingspotentialen i branschen vilket blev startskottet för Mydentist.


Linda Adehög, CIO och Fredrik Wistrand, VD på Mydentist

”För mig kändes det viktigt att göra tandvården enkel och tillgänglig. Med erfarenhet från närliggande branscher, till exempel optiken, ställde jag mig frågan – varför vi inte kunde ta med oss sådana saker som är självklara i andra branscher som anpassat sig efter kunderna och applicera det på tandvården?” – Fredrik Wistrand, VD Mydentist.

En ökad tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att tandvården skall komma ikapp andra branscher. Dagens patienter är vana vid att kunna sköta det mesta digitalt, med allt från bokning, betalning och fakturor. En självklarhet kan tyckas, men faktum är att tandvården länge har legat efter. Det är viktigt att fokuset inte enbart landar på patienten, dess behov och kravställning.

”Tandvårdsbranschen står inför ett skifte, där vi ser på Muntra som en viktig del av det digitala skiftet. Ökad tillgänglighet för vårdgivare kommer att spela en större roll framöver. Detta kommer att öppna upp för nya arbetssätt, som inte bara kommer att påverka de yrkesverksamma inom branschen, utan även patienter och deras förhållningssätt till tandvården”- Pontus Green, medgrundare Muntra.

Förändring tar ofta tid och den förändring som tandvårdsbranschen står inför idag kommer inte att ske över en natt. Men Wistrand tror på en konsolidering av marknaden, där kedjor kommer att ta en större plats på en marknad som ännu är stor och relativt outforskad. Denna förändring går redan att ana genom att blicka tillbaka och titta på de kliniker som finns idag. De blir större, små enheter köps upp och slås samman. Som liten klinik är det inte enkelt idag att upprätthålla samma effektivitet som tidigare. Ökade kostnader för utrustning, IT, och inköp accelererar detta skifte.

I takt med att klinikerna växer och det blir fler kedjor ökar även behovet av effektiv samordning. En viktig nyckel för att möta behovet är sammanhållen journalföring. Vilket bland annat öppnar upp möjligheten för att använda samma erbjudanden, kampanjer, prislistor och en bättre översikt över patientklientelet.

”Vi valde att samla vår journalföring genom att gå över till Muntra för att ta del av öppenheten och tillgängligheten som systemet möjliggör. I och med att Muntra är molnbaserat kan vi komma åt datan varifrån som helst. Våra behandlare blir även mer flexibla i sitt arbete genom att kunna tillgå datan varifrån de vill för att till exempel kunna terapiplanera hemifrån. I och med den enkla åtkomsten av vår data kan vi även erbjuda våra patienter en större öppenhet.” – Fredrik Wistrand, VD Mydentist.

Steget mot förändring kan kännas stort, där tillvägagångssättet och omställningen spelar stor roll. Att byta journalsystem och digitalisera är ett omfattande projekt, inte minst om man är en kedja i Mydentists storlek. Planering, utvärdering och rak kommunikation har varit nyckelfaktorer.

”Jag tror inte att det finns något facit kring hur en övergång skall gå till och hur man förhåller sig till den. Det beror på situationen. På Mydentist fick vi en bra öppning och chans att kunna testa på Muntra när vi skulle öppna en ny klinik. Det blev ett bra pilotfall som vi lärde oss mycket på. Sedan ville vi prova i befintlig ”Mydentist-miljö” och gick över till Muntra på vår klinik i Göteborg. När vi kommit igång med Muntra och det kändes rätt påbörjade vi planeringen med att gå över till Muntra på resterande kliniker. Det blev en fråga om vi skulle göra det direkt under Q1 2022 eller om vi skulle vänta till efter kommande högsäsong. Det är egentligen svårt att hitta en passande tid att byta journalsystem, vilket gjorde att vi ganska snabbt landade i beslutet att bara byta direkt. Vilket vi gjorde.” – Linda Adehög, CIO Mydentist. 

Även Wistrand minns känslorna inför bytet och han kände av hur stort journalsystemet verkligen är för kliniken och hela organisationen. Samtidigt som behovet av att lyfta blicken och våga satsa på förändring inte skall hindras på grund av osäkerhet.

”Jag minns dagen vi gick ut med att byta journalsystem, det finns inget system som är större än journalsystemet. Vi kände oss lite nervösa inför bytet och undrade om det verkligen skulle bli bra, om vi skulle tappa effektivitet och så vidare. Men bytet gick jättebra. Vi har jobbat tätt tillsammans med Muntra med saker som vi tillsammans kan utveckla och förbättra.” – Fredrik Wistrand

Innan ett skifte i samma dignitet som att byta journalsystem kan det vara svårt att förutspå vilka effekter som skiftet kan komma att ha. Där oroskänslor och nervositet som Wistrand beskriver kan vara påfallande. Nu efter att ha blivit varma i kläderna och ha fått känna av effekterna som bytet till Muntra har medfört är det många på Mydentist som redan glömt bort hur det var innan.

”Befintliga behandlare som har fått gå in i vårt gamla system för att titta på något, blir lite förvånade över hur snabbt det gått att vänja sig vid förändringen. En stor effekt som man som nyanställd på kliniken känner av är att det är mycket enklare för dem att sätta sig in i Muntra än i vårt tidigare system. Muntra är väldigt användarvänligt och uppbyggt med en klassisk navigering med huvudmeny som de flesta känner igen sig i. Som Fredrik säger är det lätt att se alla hinder och negativa delar. Men om man backar tillbaka, som man faktiskt behöver göra ibland, så ser man att förändringen är till det bättre.” Linda Adehög

Tandvårdsbranschen står inför stora förändringar där ökad tillgänglighet, flexibilitet och öppenhet endast är en del. Vi är i början av en evolution inom branschen. Där frågan om man vill bygga sin tandklinik med plattformar och arbetsflöden som har en begränsad livslängd står i centrum.

Källa: Mydentist

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev