Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Branschanalys

2 maj 2024

En analys av svensk tandvård

En SWOT-analys är en metod för att utvärdera faktorerna som påverkar en organisation, en produkt eller projekt. Eller varför inte en hel bransch? SWOT står för Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats).
Här är Dental24:s SWOT-analys av svensk tandvård.

Styrkor

Tandvården får gott betyg enligt svenskt SKI-index.

Tandvårdsbranschen åtnjuter ett gott rykte och strävar, till stor del framgångsrikt, efter att tillhandahålla högkvalitativ och prisvärd grundläggande tandvård för alla. Trots vissa utmaningar upprätthåller branschen en relativt god tillgänglighet över stora delar av landet.

Tandläkare är ett status-yrke i många avseenden. Tandvården har högt SKI-index.

Svensk tandhälsa står sig väl i internationella jämförelser. Yrkeskåren håller generellt sett en hög standard med välutbildade tandvårdspersonal och modern utrustning.

Kunnandet ligger på en hög nivå. Samarbetet mellan forskning och industri fungerar väl. Flera innovativa företag har grundats i Sverige. Det bedrivs forskning på flera platser i Sverige.

Fokus på förebyggande, minimalinvasiv och multidisciplinär tandvård i Sverige har erhållit internationellt erkännande. Det har minskat förekomsten av allvarliga tandproblem i populationen.

Svagheter

Långa väntetider i glesbygden är ett gissel för tandvården.

Det är långa köer och långa väntetider på många håll i landet, det drabbar patienterna.

Det råder brist på all slags tandvårdspersonal, vilket påverkar tillgängligheten och väntetiderna för patienter.

Avgifterna för tandvårdsbehandlingar kan vara höga för somliga ibland, den svenska tandvården har ett förvirrande system för att ta betalt. Prissättningen är inte transparent och lättförståelig – många patienter förstår inte hur priserna beräknas eller vad som blir slutnotan.

Vilka som skall få subventionerad tandvård, eller gratis tandvård, uppfattas av många som lite nyckfullt.

Det finns etableringsfrihet, men den naggas av myndigheters hårda krav. Flera olika myndigheter reglerar tandvården på ett sätt som många upplever orättvist hårt. Pålagor och administration tar tid och kostar pengar, som i slutändan höjer patientpriset. Inspektioner är kostsamma. Tekniken har förenklat arbetet oerhört de senaste 10-15 åren, men det är idag svårare att starta en mindre tandvårdsklinik jämfört med för 10–15 år sedan.

Möjligheter

Tandvården är bara i början av sin tekniska utveckling.

Efterfrågan på tandvård, särskilt kosmetiska behandlingar, förväntas vara hög och till och med öka. Tandhälsa får allt högre status.

Det är ett enormt söktryck till de svenska tandläkarutbildningarna, en följd av det är att studentmaterialet är och förblir gott.

Allt tyder på att behandlingarna som tandvården kan komma att erbjuda framöver blir fler.

Tandvården är en teknikintensiv bransch. Den blomstrande tekniska utvecklingen vi hittills sett, är bara början. Tandläkare kommer att erbjuda fler och bättre behandlingsmetoder, effektivare diagnoser och en bättre patientupplevelse. Förmodligen kommer “tråkiga” behandlingar att förenklas så att tandläkarna kan utföra mer stimulerande behandlingar. Kanske bristen i glesbygden kan lösas med tandvård på distans?

Folktandvården och privata aktörer kan börja samarbeta och dela journaler, tekniken finns redan. Det skulle öka tillgängligheten och förbättra den övergripande kvaliteten på tandvården.

Hot

Den snabba tekniska utvecklingen kan få vissa kliniker att hamna på efterkälken,

I likhet övrig vård kan inte tandvården upprätthålla en god närvaro i glesbygden. Bristen på kvalificerad arbetskraft hotar att urholka tandvården i landsbygden.

Mycket tyder på att myndighetskontroller blir fler och hårdare, samt att avgifter riktade mot professionen blir fler och högre. Särskilt utsatta är de mindre enskilda verksamheterna.

Det politiska läget är osäkert. Vi har sett flera utredningar de senaste åren. Det finns exempelvis politiska krafter som vill att tandvården skall kosta som sjukvården för patienten. Om detta införs, skapar det stora oförutsägbara omvälvningar.

Konkurrens från kedjor slår ut oberoende privata tandläkare och skapar ett landskap av konforma tandvårdskonglomerat där patienten kan gå miste om personliga relationer och service.

Teknisk utveckling kräver betydande investeringar för att hänga med i utvecklingen. Många kliniker riskerar att hamna efter i konkurrensen. Det kan leda till ett A-lag och ett B-lag inom tandvården.

Import av billig protetik från lågprisländer, hotar tandteknikerna.

Den internationella tandvårdsturismen kan dra kunder från Sverige.

FAKTA SWOT-analys

SWOT-analysen utvecklades av den amerikanska managementkonsulten Albert Humphrey. Han utvecklade den tillsammans med forskningsteamet på Stanford Research Institute. Ursprungligen – på 1960-talet – användes den för att utvärdera affärsstrategier och organisatorisk planering. Sedan dess har SWOT-analys blivit ett väl etablerat verktyg inom affärsstrategi och management.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev