Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Produktnyheter

3 november 2014

Enkelt sätt att cementera estetiskt

Produktnyhet: Ivoclar Vivadent introducerar ett nytt kompositcementet Variolink Esthetic.

Det nya cementet Variolink Esthetic är ett estetiskt ljus – och dualhärdande kompositcement avsett för permanent cementering av krävande keramiska restaurationer samt kompositer. Materialet representerar den nya generationen av det välkända estetiska kompositcementet Variolink.

Karaktäristiskt för detta nya kompositcement är kombinationen av exceptionell estetik och användarvänligt arbetssätt. För att få exakt färgöverensstämmelse mellan restaurationen och omgivande tandsubstans, har tillverkaren utvecklat “Effekt”-färgsystemet som innefattar fem olika färger. Dessa färger gör det möjligt att, förutom en färgneutral cementering, även skapa stegvis ljusare eller mörkare färgeffekt på restaurationen. Tack vare den patenterade reaktiva ljusinitiatorn Ivocerin garanteras en exceptionell färgstabilitet.

Tack vare en smart kombination av ljusinitiator och ett filter för ljuskänslighet, blir det mycket enkelt att avlägsna överskottsmaterial efter för-polymeriseringen med ljus.

Variolink_EstheticMed Ivocerin säkerställs en snabb och tillförlitlig härdning av Variolink Esthetic under den följande ljushärdningen. Speciella fillerpartiklar i Variolink Esthetic gör att cementet får goda flytande egenskaper samtidigt som det är stabilt. Det gör att Variolink Esthetic är lätt att trycka ut från sprutan, överskottsmaterial flyter lätt från cementspalten, samtidigt som det är ligger stabilt när överskott ska avlägsnas.

Tillsammans med Adhese Universal och Monobond Plus skapar Variolink Esthetic en kliniskt framgångsrik cementering av krävande restaurationer. Variolink Esthetic kan även användas med de beprövade adhesiverna  Syntac och ExciTE F.

Visas i Ivoclar Vivadents monter på Swedental 13-15 november.

 

Variolink®, Ivocerin®, Adhese®, Monobond®, Syntac® and ExciTE® är registrerade varumärken från Ivoclar Vivadent AG.

 

 

Källa: Ivoclar Vivadent

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev