Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

20 september 2012

Enzymatica utser Scientific Advisory Board

Enzymatica har inrättat ett vetenskapligt råd. Rådet består av fyra etablerade och välkända forskare inom framförallt enzymteknologi och terapiområde infektion.

Syftet med det vetenskapliga rådet är att bistå Enzymaticas ledning i forskningsrelaterade frågor samt utvärdera och ge råd till framtida forsknings- och produktmöjligheter.

–       Det är en del i vår strategi att leverera och utveckla produkter med stark vetenskaplig förankring. Vi har därför valt att knyta ett namnkunnigt Scientific Advisory Board till vår verksamhet i syfte att kvalitetssäkra vår kliniska forskning och produktutveckling, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica.

Det vetenskapliga rådet kommer framför allt att fokusera på övergripande frågor som Enzymaticas långsiktiga strategi och prioriteringar av potentiella produktkandidater, vetenskaplig granskning och rådgivning för kliniska prövningsprogram. Dessutom kommer rådet att bistå bolaget i frågor om design och utförande av studier och ge rekommendationer avseende produktförpackning, försäljning- och marknadsföring.

.

Enzymaticas Scientific Advisory Board utgörs av:

Thomas Areschoug

Thomas är docent i medicinsk mikrobiologi och har mer än 15 års erfarenhet av forskning rörande bakteriella infektioner och anti-bakteriella molekyler. Thomas har postdoktoral utbildning från University of Oxford och leder sedan år 2008 en forskargrupp vid Medicinska fakulteten i Lund.

Mats Clarsund

Mats är doktor i enzymteknologi från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet av forskning rörande enzymer och mer än 10 års erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling från bioteknikbolag, senast från Alligator Bioscience AB.

Göran Jönsson

Göran är överläkare vid infektionskliniken i Lund med erfarenhet av utredning och behandling av infektionssjukdomar sedan 15 år tillbaka. Göran innehar medicine doktorsgrad i ämnet Infektionsimmunologi. Aktuell forskning sker i samarbete med bland annat Klinisk Immunologi och Reumatologen i Lund.

Lena Uller

Lena är docent i immunofarmakologi vid Lunds universitet och sedan 2008 forskargruppschef vid BMC i Lund. Hon är författare till mer än 30 vetenskapliga artiklar om inflammatoriska sjukdomar. Hennes forskningsområde rör mekanismer och läkemedelsutveckling vid luftvägsinflammation och förkylningsorsakad astma och KOL.

Om Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja läkningsprocesser. ColdZyme®portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller föregångare till de produkter som nu är registrerade som medicintekniska produkter mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev