Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Fallstudie

4 april 2017

Estetisk och funktionell bettskena

Fallet beskriver en 42-årig man med ett gravt destruerat bett efter långvarig bruxism. Både emalj och dentin har omfattande slitageskador och ställvis har även emaljen frakturerat loss. På grund av det kraftiga slitaget har även en sänkning av bettet ägt rum, minskad vertikal dimension och malocklusion.

En estetiskt utformad bettskena planerades för att i första hand undvika interferenser och stabilisera ocklusionen. Bettskenan fungerade även för utprovning av ett nytt ocklusionsläge. Patienten gavs med bettskenan möjlighet att känna av detta och han kunde samtidigt få en uppfattning om, och lämna synpunkter på, den estetiska utformningen av den kommande permanenta konstruktionen.

Med hjälp av PlaneSystem® och Face Hunter skanner kunde mittlinje, ocklusalplan och andra relevanta data överföras till mjukvaran för framställning av bettskenan. Baserat på dessa data kunde tänderna placeras korrekt och kontrolleras i den virtuella artikulatorn.

Bettskenan frästes därefter ut i Multistratum® Flexible, ett kompositmaterial, och lämnades ut till patienten.

En estetiskt utformad bettskena planerades för att i första hand undvika interferenser och stabilisera ocklusionen. Bettskenan fungerade även för utprovning av ett nytt ocklusionsläge. Patienten gavs med bettskenan möjlighet att känna av detta och han kunde samtidigt få en uppfattning om, och lämna synpunkter på, den estetiska utformningen av den kommande permanenta konstruktionen.

Med hjälp av PlaneSystem och Face Hunter skanner kunde mittlinje, ocklusalplan och andra relevanta data överföras till mjukvaran för framställning av bettskenan. Baserat på dessa data kunde tänderna placeras korrekt och kontrolleras i den virtuella artikulatorn.

Bettskenan frästes därefter ut i Multistratum Flexible, ett kompositmaterial, och lämnades ut till patienten.

Källa: Zirkonzahn

För mer information om PlaneSystem® och Face Hunter >>

För fler fall se galleri >>

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev