Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

3 december 2012

Etisk plattform inom vård och omsorg

Regeringen vill öka invånarnas möjlighet till god insyn i vårdens och omsorgens kvalitet genom en etisk plattform för alla vård- och omsorgsgivare som får del av offentlig finansiering. Målsättningen är att alla utförare – oavsett driftsform – ska kunna jämföras öppet avseende kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi.

Göran Hägglund i samtal med Anitha Wijkström och Lars Ahlin, SACO.
Göran Hägglund i samtal med Anitha Wijkström och Lars Ahlin, SACO.

Vårdvalssamordnaren har fått i uppdrag att ta fram en etisk plattform i bred dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, de branschorganisationer som organiserar de privata vårdgivarna, samt fackliga organisationer.

Samtal om plattform med fackliga organisationer

Onsdagen den 28 november hade socialminister Göran Hägglund och barn-och äldreminister Maria Larsson sitt första möte med fackförbund, näringslivsföreträdare och företrädare för kommuner och landsting. Vid mötet deltog representanter från Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna, LO, TCO, SACO, Kommunal, Akademikerförbundet, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Vision samt Tandläkarförbundet.

– Vi hade en otroligt bra diskussion idag om vad olika sektorer kan bidra med för att skapa en etisk plattform, sa Göran Hägglund om mötet.

Jämföra alla utförare

Plattformen kommer att innehålla riktlinjer som alla vård- och omsorgsgivare som finansieras med offentliga medel bör följa. Det skriver Göran Hägglund i en debattartikel.

Ambitionen är att en överenskommelse om en etisk plattform ska finnas på plats under 2013. Anders Åhlund på Socialdepartementet är projektledare.

Nationell vårdvalssamordnare

Regeringen satsar 100 miljoner under 2012 på att utveckla vårdvalssystemet inom hälso- och sjukvården. Roger Molin har uppdraget att som nationell vårdvalssamordnare stimulera utvecklingen av vårdvalet.

Landsting som åtar sig att bedriva utvecklingsarbete för att stärka patientens ställning genom ett utvecklat vårdval kan ta del av ett statligt bidrag. För perioden 2012-2014 satsar regeringen totalt 360 miljoner kronor på insatser nationellt och i landstingen.

Källa: Regeringskansliet

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev