Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ledarskap

15 november 2010

Ett positivt arbetsklimat främjar gott vårdarbete

Goda relationer med både patienter och kolleger och ett positivt arbetsklimat är några viktiga komponenter för tandläkares arbetsglädje och främjar Det Goda Arbetet. Det visar studier av tandläkare, MPH Hanne Berthelsen, doktorand på avdelningen för samhällsodontologi vid Malmö Högskola som utvecklat mätinstrument inriktade på positiva faktorer i tandläkares arbetsmiljö.

– Det finns en koppling mellan att må bra på jobbet och att uppnå goda resultat, säger hon. Fredagen den 12 november disputerar hon på avhandlingen ”Work-related support, community and trust” vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

I sin avhandling fokuserar Hanne Berthelsen på faktorer som skapar en god arbetsmiljö.
– Gemenskap, tillit och socialt stöd är viktiga komponenter i arbetsmiljön och jag har varit intresserad av hur olika arbetsförhållanden påverkar dessa komponenter, säger hon.

Djupintervjuer av nio danska och svenska tandläkare, med fokus på berikande och positiva upplevelser i arbetet, visar att en positiv atmosfär på kliniken där tandläkarna känner både förtroende och stöd samt har inflytande över arbetet har betydelse för att tandläkarna ska känna att de gör något bra för andra människor, och därigenom uppleva arbetsglädje.

I avhandlingen ingår bland annat material från två enkätundersökningar, varav en besvarades av 1226 allmänpraktiserande danska och svenska tandläkare inom både privat och offentlig vård. Resultatet visar att även organisationen har betydelse för hur tandläkarnas inbördes relationer.
– Det verkar som om känslan av kollegialt stöd och tillitsfull gemenskap, både praktiskt och känslomässigt, påverkas av bland annat inflytande, klinikstorlek, klinikens värdegrunder och gemensamma raster.

Hanne Berthelsen menar att forskning om positiva faktorer i en arbetsmiljö är viktig.
– I en tid när vi ser stora förändringar i tandvårdens villkor är det särskilt viktigt att samla in kunskap om det som tandläkare uppfattar som centralt i sitt arbete och om förhållanden som bidrar till deras arbetsglädje. Jag hoppas att mitt arbete ska leda till en större förståelse för de sociala relationernas betydelse för arbetsmiljön, säger hon och tillägger:
– De mätinstrument som finns i vården idag är riktade mot industrin och inte mot människovårdande institutioner. I min avhandling har jag utvecklat och anpassat mätinstrument och med fokus på människovård och positiva faktorer i arbetsmiljön.

Text: Set Mattsson, www.forskning.se

Källa: Malmö Högskola

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev