Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Kliniskt fall

28 februari 2022

Ett ungt och fräscht zirkoniumdioxidleende: Restaurering av en tandlös, atrofisk överkäke med en hel implantatbro som stöds av en anatomisk bar

Framställande av en hel implantatbro i zirkoniumdioxid för en patient, med information om materialval och en undersökning av fördelarna med den programvara som användes för att optimera brodesignen.

Denna artikel avser en behandling som utfördes på en patient med en helt avtagbar överkäksprotes som inte längre uppfyllde patientens estetiska och funktionella krav. Patienten kom till tandläkaren (dr Michele Manacorda, Italien) och önskade ett implantat som gav ett leende med vita och ungdomliga tänder. En komplett studie av OPT- och CBCT-data visade svår atrofi i överkäksbenet med fullständig reabsorption av alveolärt ben och vertikal dimension i överkäken. Ett exakt implantat-/protetiskt projekt som associerades med virtuell guidad implantatplanering visade att det fanns möjlighet att utföra en datorguidad implantatkirurgi för omedelbar belastning på sex implantat.

Initial situation och implantat placerade med hjälp av den kirurgiska guiden.

Sex implantat placerade med hjälp av en kirurgisk guide och som omedelbart belastas med en temporär protes.

Tandteknikern Federico Presicci (Antonio Lazetera Dental Laboratory, Italien) fick i uppdrag att tillverka restaurationen. På grund av den reducerade vertikala dimensionen i gomområdet utformades förstärkningsbaren individuellt för en perfekt passning till bron. Prettau® 2 Dispersive® zirkoniumdioxid valdes som material för den slutliga restaurationen. ”Prettau® 2 Dispersive® zirkoniumdioxid”, förklarar tandteknikern, ”är en perfekt kompromiss med hög genomskinlighet och böjstyrka – cirka 1 200 MPa för detta material. Zirkoniumdioxiden har redan en naturlig färgövergång och detta innebär en snabbare bearbetning eftersom det inte längre krävs några keramiska skikt. Färgerna skapar inte någon flerskiktseffekt, och detta ger mycket naturliga nyanser efter sintringsprocessen. För den här behandlingen, för att skapa ett mer patientspecifikt estetiskt resultat, beslöt jag mig för att utföra en minimal manuell cutback på framtänderna, så att jag kunde applicera ett tunt keramiskt lager endast på icke-funktionella områden för att undvika keramiska flisor.” Restaurationen tillverkades enligt traditionella arbetsprotokoll och med hjälp av tilläggsprogrammet Zirkonzahn.Modifier. Programmets innovativa automatiseringar och arbetsflöden underlättar i hög grad utformningen av hela implantatbroar.

Efter registrering av alla patientdata scannades avtryck av över- och underkäken och en första set-up-design utfördes för tillverkningen av en prototyp. Denna set-up monterades och artikulerades på den virtuella PS1-artikulatorn i förhållande till underkäken, och referensplan skapades baserat på ytterligare patientspecifik information från tandläkaren. Utformningen av prototypen utfördes baserat på scanningdata in situ i det nya programmet Zirkonzahn.Modifier och förbättrade den gamla situationen enligt tandläkarens krav: borttagning av alla slitagepunkter, kompensation för nedsatt tuggfunktion och optimering av interkuspidation.

Modellerna överfördes till tilläggsprogrammet och artikulerades virtuellt för att reproducera de individuella dynamiska rörelserna.

Det artikulerade biblioteket med tandrötter med redan justerade tänder.

Fotorealistisk förhandsgranskning av designen efter att gingiva skapats automatiskt.

Analoga och digitala scanbodies paras ihop i designprogrammet för att hitta rätt position och riktning på laboratorieanaloger i den digitala modellen.

Skruvkanaler skapas automatiskt i programmet.

Vid utformningen av den här restaurationen artikulerade tandteknikern de två käkarna virtuellt för att reproducera de patientspecifika dynamiska rörelserna. Därefter valde han den optimala insättningsaxeln och blockerade undercuts, och när designen var klar skapades en vaxmodell som överfördes till det ordinarie designprogrammet för integration av skruvkanalerna. Prototypen frästes därefter i plast, täcktes med kompositer i gingivaområdet och levererades till patienten för inprovning.

Efter inprovning importerades den scannade prototypen i det vanliga designprogrammet som en ny scanning in situ. Scanningen hjälpte tandteknikern att fastställa den volym som var tillgänglig i strukturen för den anatomiskt utformade baren och användes som bas för tillverkningen av den slutliga implantatbron i zirkoniumdioxid.

 

Det förfinande gomområdet i den slutliga zirkoniumdioxidstrukturen.

Restaurationen i Prettau® 2 Dispersive® zirkoniumdioxid efter sintring.

Den slutliga restaurationen.

Den anodiserade, anatomiskt designade titanbaren cementerad på restaurationen.

Den slutliga restaurationen in situ.

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev