Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Fall av tandlös överkäke – korrigering av implantat med kraftig divergens mot det buckala/labiala området

Fall av implantatstödd rehabilitering i överkäken med zygomatiskt implantat vid benförlust och en titanbar utformad med den innovativa Double Screw Metal-tekniken som innebär att mycket stabila, barstödda rehabiliteringar kan framställas, utan att äventyra estetiken hos implantatbron.

Fall skapat vid Zirkonzahn Education Center Brunico, i samarbete med dr Andrea Tedesco (Italien)

Tillgängliga data: 2D-foton, mastermodeller, konstruktionsbett
Initial situation: Patienten hade en god allmän hälsa, var storrökare och rapporterade två ineffektiva behandlingar till följd av misslyckade implantat. På grund av den uttalade partiella tandlösheten har patienten tidigare genomgått parodontala operationer och två vänstersidiga sinuslyft i överkäken, båda misslyckade. Tandmigration orsakad av svår parodontit påverkade estetik samt tuggfunktion och patienten rapporterade smärta vid beröring. De tidigare misslyckade operationerna ledde till psykiskt lidande för patienten.

Planerad restauration: Patienten krävde fullständiga restaurationer i både över- och underkäke, tillverkade vid två olika behandlingar. Den aktuella fallrapporten beskriver endast restaurationen i överkäken. Röntgenundersökning med Tc Cone Beam visade skadade tandelement och svår vänstersidig atrofi i överkäken, där två operationer för försök till sinuslyft redan hade utförts. Den planerade behandlingen i överkäken bestod av total tandextraktion och efterföljande insättning av traditionella osseointegrerade tandimplantat. Ett zygomatiskt implantat sattes in i det gingivaområde som var drabbat av svår atrofi och äventyrats av tidigare misslyckade implantat. Restaurationen tillverkades med beaktande av den idealiska vertikala dimensionen, och valet föll på en monolitisk Prettau® 2 Dispersive® zirkoniumdioxidbro på en anodiserad titanbar. Baren utformades med Double Screw Metal-tekniken.

Utförande:
• Initial virtuell tanduppsättning med Zirkonzahn.Modellier med hjälp av en uppsättning naturliga tänder tillgängliga i det virtuella tandbiblioteket Heroes Collection.
• Den virtuella tanduppsättningen visade implantat som divergerade kraftigt mot det buckala/labiala området. För att hitta en balans mellan funktion, stabilitet och estetik i den slutliga restaurationen användes Double Screw Metal-tekniken. Denna teknik är en speciell CAD/CAM-teknik som består av integration av ytterligare skruvar i bardesignen. Det innovativa konceptet innebär att baren skruvas på implantaten och att superstrukturen skruvas på baren för att undvika oestetiska buckala/labiala kanaler.
• Digital design av den primära strukturen och implementation av fyra ytterligare skruvkanaler för att skruva fast den sekundära strukturen på baren. Dessa kanaler integreras i baren under fräsning.

• Digitalisering av baren och skapande av en plastprototyp baserad på den första tanduppsättningen.
• Efter förlängd användningsperiod: digitalisering av prototypen för att skapa den slutliga restaurationen. Inga funktionella och estetiska justeringar var nödvändiga.
• Konstruktion och tillverkning av den slutliga strukturen i Prettau® 2 Dispersive® zirkoniumdioxid, som redan tillhandahållits med naturlig färggradient under tillverkningsprocessen, simulerar tandens naturliga nyanser från dentin till emalj.
• Karaktärisering av restaurationen med ICE Stains 3D från Enrico Steger och skalfasader i gingivaområdet med Fresco Ceramics.
• Anodisering av baren. Baren skruvas därefter fast på implantaten och den sekundära strukturen skruvas på baren.

(ANM: Den aktuella rapporten fokuserar på tillverkningen av överkäksrestaurationen. Protesbehandlingen i underkäken pågår fortfarande och kommer att tillverkas i en nyans som matchar färgen på den zirkoniumdioxidrestauration som redan är på plats.)

Den slutliga zirkoniumdioxidrestaurationen uppfyllde tandläkarens och patientens alla krav. Tack vare Double Screw Metal-tekniken var det möjligt att ge patienten en mycket stabil, barstödd rehabilitering trots de buckalt/labialt riktade främre implantaten, utan att äventyra estetiken hos implantatbron.

’+39 0474 066 660

info@zirkonzahn.com

 

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev