Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

25 maj 2010

Fler än väntat utnyttjar tandvårdsstödet

Sedan tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008 har nästan 5 miljoner personer gjort totalt drygt 9 miljoner förebyggande besök hos tandläkare eller tandhygienist. Det motsvarar 67 procent av den vuxna befolkningen. Det skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Innan reformen genomfördes uppskattade Tandvårdsutredningen att besöksfrekvensen skulle bli cirka 60 procent. Den grupp som har störst andel förebyggande besök är de mellan 50-74 år och i gruppen 20-29 år är andelen lägst. För samtliga åldersgrupper, utom dem som fyllt 75 år, gäller att en större andel av kvinnorna än männen gjort förebyggande besök under perioden.

De förebyggande besöken fördelar sig ungefär på samma sätt mellan privat- och folktandvården som för samtliga besök inom tandvården.

Det visar resultaten av den utvärdering av besöksfrekvenser inom förebyggande tandvård som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen.

De som konsumerar mycket omfattande tandvård har i det nya tandvårdsstödet kostnader mellan cirkaa 5 000 och 11 000 kronor, beroende på åldersgrupp. Dessa har fått lägre kostnader jämfört med tidigare och det är därför sannolikt att fler med omfattande behov av tandvård kunnat få sina behov tillgodosedda. Kostnader över dessa belopp är sällsynta.

Det finns dock vissa svårigheter att jämföra patientkostnader i det tidigare och det nuvarande tandvårdsstödet. För de som är äldre än 65 år var spridningen av patientkostnader i det tidigare tandvårdsstödet mycket stor. Det kan därför speciellt i denna åldersgrupp finnas individer som fått högre patientkostnader i det nuvarande tandvårdsstödet och därmed eventuellt minskade möjligheter att få omfattande tandvård utförd.

Försäkringskassan har även gjort en jämförelse mellan tandläkarnas priser och referenspriserna på olika implantatsbehandlingar. Studien visar att snittpriset vanligen ligger över referenspriset och att det innebär kostnader för patienten som inte täcks av högkostnadsskyddet.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev