Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvårdsbehov

21 april 2022

Fler får sitt tandvårdsbehov tillfredsställt, enligt ny SCB-statistik

Svenskarnas uppfattning om tillfredställelse av tandvårdsbehov ligger fortfarande på en jämförelsevis hög nivå. Under 2021 sjönk andelen som ansåg att de inte fått den tandvård de borde fått, visar färsk statistik från SCB.


Foto: Engin Akyurt på Unsplash

Statistiska Centralbyråns stora undersökning av svenskarnas levnadsförhållanden för 2021 publicerades 21 april. I en del undersöks hur många som inte fått sitt tandvårdsbehov tillfredsställt samt hur många som inte anser sig ha råd att besöka tandvården. Resultatet för ”Icke tillfredsställt tandvårdsbehov 2017–2021″ visar att år 2021 – med vissa undantag – vände en negativ trend. Inom de flesta grupperna var färre missnöjda, jämfört med år 2020.

Ej fått vård trots behov

Hur många ansåg att man inte fått sitt tandvårdsbehov tillfredsställt? Totalt upplevde 4,1 procent av de tillfrågade att de inte fått sitt tandvårdsbehov tillfredsställt under 2021. Det är en minskning från år 2020, då värdet var 4,4 procent, men fortfarande sämre än 2017 då värdet var 2,8. När det gäller utrikes födda är siffran 6,5, även det en nedgång mot 2020 års tal på 8,6 procent.

Om man kikar närmare på segmentet utrikesfödda, upptäcker man att gruppen ”Män, Utländsk bakgrund, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar” avviker. Där är antalet 7,9 procent mot 1,7 procent år 2018 – 2019.

Fler i Norrland uppger sig ha råd med tandvård

2021 mättes för första gången hur många som inte anser sig ha råd med tandvård. Rikssnittet blev 1,3 procent. Kanske något förvånande, visade undersökningen att procentuellt fler i Syd- och Mellansverige inte anser sig ha råd, jämfört med i Norrland. Snittet för Övre Norrland var 0,7 procent, medan samma siffra för Sydsverige var 1,7 procent. De statistiska regionerna sammanföll inte med de administrativa regionerna.

För personer i gruppen ”Utländsk bakgrund var snittsiffran 2,5 procent. Ett grupp som sticker ut, är ”Kvinnor, Utländsk bakgrund, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar”. 4,9 procent av dem ansåg att de inte hade råd med tandvård.

 

Källa: SCB

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev