Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

29 januari 2010

Fler tandläkare behövs

Det behövs fler tandläkare i Sverige, och specialisterna närmar sig pensionsåldern. Arbetsmarknaden för tandhygienister är däremot i balans. Det visar Socialstyrelsens årsrapport.

Tillgången på tandläkare har minskat de senaste åren, medan tillgången på tandhygienister har ökat, skriver Socialstyrelsen. Den trenden väntas fortsätta de närmaste 15 åren. Att regeringen har budgeterat för en utökning av antalet utbildningsplatser med 30 stycken i statsbudgeten för 2010 hjälper föga.

En viss lindring av bristen kan komma av att allt fler svenskar utbildar sig till tandläkare i andra länder. År 2007 fanns enligt CSN 220 svenska tandläkarstudenter utomlands. De vanligaste utbildningsländerna var Polen, Rumänien och Ungern.

Av de tre nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark, har Sverige den lägsta tandläkartätheten, medan Danmark har den högsta. Högst tandläkartäthet i Sverige återfanns i storstadslänen med cirka 90 tandläkare per 100 000 invånare. Stockholms, Skåne och Kronobergs län var de regioner där flest tandläkare arbetade i privat regi. Totalt var 11 procent av alla tandläkare specialistutbildade 2007. Flest specialister fanns inom området ortodonti, och minst inom bettfysiologi.

Sverige hade högst tillgång på tandhygienister av de nordiska länderna, nästan dubbelt så många per 100 000 invånare som Norge. Flest tandhygienister per invånare fanns i Gävleborgs och Värmlands län (cirka 65 per 100 000). Snittet för riket låg på 35 tandhygienister på 100 000 invånare.

År 2007 fanns drygt 7 400 tandläkare i Sverige och drygt 3 400 tandhygienister. De flesta tandhygienister var under 45 år. Ojämnast ålderstruktur återfanns bland specialisterna i paradontologi, där 57 procent är över 55 år gamla.

Manliga tandhygienister är på frammarsch. Än finns bara några få, men antalet har tredubblats under perioden 1995-2007. Inom tandläkarkåren var könsfördelningen jämn 2007, fördelningen var 50/50. Av specialisttandläkarna var 40 procent kvinnor. Som en jämförelse kan nämnas att 1995 var endast 43 procent av tandläkarna kvinnor. Om tio år väntas fler kvinnor än män vara tandläkare.

Källa: Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev