Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Flera valmöjligheter: Ivoclar Vivadent fördubblar antalet färger för SR Vivodent och uppfyller patienternas önskemål om personliga leenden

SR Vivodent proteständer, framställda i beprövat PMMA, är de klassiska tänderna från Ivoclar Vivadent. Fram tills idag har 20 Chromascop-färger funnits tillgängliga och nu kommer ytterligare 16 A-D och 4 Bleach-färger. Därmed kommer SR Vivodents användningsområde utökas för både hel- och delprotetik och framför allt i kombination med fastsittande protetik.  Nu kommer tandläkare, tandtekniker och patienter ha tillgång till färger som inte funnits tidigare – helt enligt önskemål.


En klassiker för starka resultat för protetik. Nu även som A-D och Bleach-färger.”

Kraven på moderna och estetiska proteser ökar hela tiden. För att bättre kunna möta sina kunder och deras patienter, har Ivoclar Vivadent lagt till flera färger till den klassiska SR Vivodent-linjen som omfattar flera former i olika färger.  Med de 16 nya A-D och 4 Bleach-färgerna utökas möjligheterna till att framställa individuella proteser. Det omfattande sortimentet av 40 olika färger ger tandteknikerna extra flexibilitet i arbetet och utökar möjligheterna till att framställa avtagbar protetik.

Tydligt organiserade anteriora tandformer och funktionella posteriora tandformer

De ursprungliga ”A” anteriora formerna i SR Vivodent-portföljen bygger på en analys av naturliga tänder. De smälter helt in i den befintliga dentitionen. De anteriora tänderna grupperas i tre grundformer (kvadratisk, triangulär och oval) för att underlätta valet av rätt typ av tand till varje patient. Dessutom kan användaren använda mjuka (soft) och markerade (bold) former. Med posterior tandform ”Typ” sätts en naturlig tand-till-tand-relation upp. Fem olika storlekar finns tillgängliga, vilka gör det enkelt och snabbt att sätta upp tänderna. Tandteknikerna får möjlighet att skapa stabila och funktionella proteser effektivt och ekonomiskt. Den stora flexibiliteten och det omfattande urvalet av färger som erbjuds av SR Vivodent hjälper till att förbättra effektiviteten och kapaciteten på det tandtekniska laboratoriet.

Omfattande färgskala

SR Vivodent prefabricerade proteständer kan användas på många sätt. De nya A-D och Bleach-färgerna kan användas i både hel- och delprotetik samt i kombination med fastsittande protetik. Det omfattande sortimentet av 40 olika färger tillgodoser alla patientkrav. Förutom de nya 16 A-D och 4 Bleach-färgerna, utgör de existerande 20 Chromascop-färgerna en tredje kategori i den omfattande färgskalan.

Beprövat material baserat på många års erfarenhet

Ivoclar Vivadent har under många år förlitat sig på det beprövade kors-bundna PMMA-materialet till framställningen av proteständer. Bolaget fäster stor vikt vid kvalitet. Infärgning, material och framställningsprocess undergår noggrann kvalitetstestning. Det ger en stabil bas för framställning av estetiska proteser som kommer göra patienter nöjda under en lång tid framöver samt för en omfattande mängd applikationer.

  • Mycket god kemisk bindning till protesbasmaterialet
  • Homogen produktkvalitet
  • Hög färgstabilitet
  • Mångsidiga applikationer

SR Vivodent proteständer är en integrerad komponent i Biofunctional Prosthetic System (BPS) från Ivoclar Vivadent och uppvisar ett funktionellt och koordinerat arbetsflöde för framställning av avtagbar protetik. Förutom den vanliga tillförlitligheten vad gäller kvalitet och material, är arbetsflödet känt för sina utmärkta individuella möjligheter och är kostnadseffektivt för tandläkare, tandtekniker och patienter.

* För bättre läsbarhet används språkformerna man, kvinna och olika (m/f/d) inte samtidigt. Alla personliga beskrivningar är likvärdiga för samtliga gender.

Källa: Ivoclar Vivadent

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev