Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Folktandvården Dalarna omorganiserar

​Tandvårdsnämnden beslutade den 12 mars att klinikstrukturen inom Folktandvården Dalarna ska organiseras om för att kunna erbjuda en jämlik tandvård. Arbetet kommer att ledas av tandvårdschefen och beräknas vara klart under hösten 2021.

Klinikstrukturen i Dalarna är inte anpassad efter dagens arbetsmarknad och demografi, och tar inte tillvara på personal- och lokalresurser på bästa sätt. Idag finns 26 allmäntandvårdskliniker och fem specialistkliniker i Folktandvården Dalarna. Klinikerna har alltifrån fyra medarbetare upp till 50 medarbetare. Flera kliniker saknar eller har saknat tandläkare helt under en längre eller kortare tid. Andra kliniker har för få tandläkare. Nästan samtliga kliniker har ett ständigt behov av att rekrytera ny personal.

– Vi behöver samla kompetensen så att alla som jobbar inom tandvården har kollegor i sin närhet och kan få handledning och stöd i sitt arbete. En ny klinikstruktur är viktig för att kunna erbjuda en bra, säker och tillgänglig tandvård i hela Dalarna, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef.

Syftet med en ny organisation för klinikstruktur är att skapa bättre förutsättningar för en nära vård. Detta genom ökad tillgänglighet, bättre möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare genom ett modernt och nära ledarskap och en god ekonomi. Detta skapar bättre förutsättningar för Folktandvården att agera på en konkurrensutsatt marknad.

– Den nya klinikstrukturen innebär att resurser samlas i större enheter – tandvårdshus eller centralkliniker med filialer, med en gemensam ledning. Det gör det enklare att få den tandvård man behöver inom rimlig tid, ger ökad tillgänglighet till tandvård när kompetens samlas och en mer patientsäker tandvård när möjligheten till handledning ökar, säger Göte Persson (C) tandvårdsnämndens ordförande.

Källa: Region Dalarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev