Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Munhälsa

27 januari 2021

Folktandvården Dalarna startar ny Folkhälsofunktion

Folkhälsofunktionen är en ny funktion inom Folktandvården Dalarna och har uppdraget att utveckla, samordna och effektivisera Folktandvårdens folkhälsoarbete för en jämlik vård i Region Dalarna.


Eva Östling, verksamhetschef Folkhälsofunktionen

Den nya funktionen ska arbeta hälsofrämjande och stärka medborgarnas munhälsa genom förebyggande insatser och uppsökande verksamhet. Arbetet med att bygga upp den nya verksamheten kommer att pågå under en lång tid framöver.

– Förhoppningen är att arbetet ska avlasta klinikerna, framförallt de kliniker som idag har mycket karies på små barn. Funktionens arbete är långsiktigt så det kommer att ta tid innan vi ser effekten av arbetet, säger Eva Östling, verksamhetschef på Folkhälsofunktionen.

Det var i mars 2020 som tandvårdsnämnden beslutade att införa en Folkhälsofunktion i Folktandvården. Sedan dess har det pågått ett omfattande arbete med att planera och utveckla verksamheten samt att tillsätta alla tjänster. Totalt rör det sig om 19 tjänster utspridda över länet.

– Nu är alla medarbetare på plats och vi ser fram emot att komma igång med de olika insatserna. Just nu arbetar vi med att komma i gång med munhälsobedömningar för de som har rätt till nödvändig tandvård samt påbörja samarbete med BVC och skolor i Regionen, säger Eva Östling.

Folkhälsofunktionens uppdrag omfattar uppsökande verksamhet för äldre och utvecklandet av ett äldrecentrum i Folktandvården Dalarna. Dessutom ska funktionen ha det övergripande ansvaret för utbildningar för hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal, information på mödrahälsovården och barnhälsovården samt skolinformationen för barn- och ungdomar.

Källa: Region Dalarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev