Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Dagens tandvård

12 april 2023

Folktandvården och problemen som vägrar försvinna

Folktandvården är inte i kris. Men denna viktiga samhällsfunktion – en gång en grundpelare i välfärden – dras med flera problem.
– Färre och färre tandläkare vill jobba i Folktandvården. De som jobbar vill inte stanna kvar lika länge som förr.
– Tillgängligheten är på sina håll dålig. Väntetiderna är långa, särskilt i glesbygden.
– Förtroendet hos allmänheten för Folktandvården ligger stabilt, men det är alltid lägre än förtroendet för den privata tandvården.
– Personalen klagar på låga löner och trista arbetsförhållanden.

Färre stannar hos Folktandvården

 “Stor tandläkarbrist i Skellefteå – Folktandvården tar bara emot akutbesök och barn”, rapporterade SVT i februari 2023. Folktandvården har allt svårare att behålla sin personal, vilket forskare som Sven Ordell visat. Tidigare var Folktandvården den naturliga startpunkten för en nyutexaminerad tandläkare. Där jobbade man fem – tio år minst. Vissa stannade resten av karriären. Andra startade eget. Idag stannar tandläkare och annan personal mycket kortare tid.


SKI – Svenskt Kvalitetsindex

Dåligt förtroende hos allmänheten

I Svenskt Kvalitetsindex – SKI som publicerades i mars 2023, bedömdes förtroendet varken sjunkit eller stigit. Men det var klart under förtroendet som urvalet gav privat tandvård. Det är ett resultat som upprepats i många år. Enligt analytikerna på SKI väljer man privat tandläkare genom rekommendation och folktandvård efter närhet. Både Folktandvården och privattandvården fick höga betyg vad gäller resultat av tandvårdsbesöket, personalens kompetens och den tekniska utrustningen. Folktandvården tycks brista i servicerelaterade frågor. När det gäller relationsfrågor, som engagemang, kontinuitet, lyhördhet samt tillgänglighet och proaktivitet, fick Folktandvården sämre betyg. Den privata tandvården får betydligt högre betyg kring tillgänglighet både när det gäller öppettider och kortare väntetider. 

Långa väntetider för vård 

Rapporter om långa väntetider till Folktandvården har dykt upp i flera år. Folktandvårdens chefer har till och med vid vissa tillfällen uppmanat sina patienter att stanna hemma om det gäller rutinärenden. Enligt ett inslag i SVT 2020 var väntetiden i Norrbotten nio år, för vissa grupper av patienter. 

Gunilla Swanholm, ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening, har bemött detta och andra problem i ett pressmeddelande (numera borttagit) på Folktandvårdens hemsida. Hon nämner ordet ”resurser” på tre ställen i samma pressmeddelande. ”Resurserna måste fördelas bättre” .”Tandvårdens resurser är begränsade”. ”Tandvårdens samlade resurser måste fördelas på ett bättre sätt”.

Låga löner som får personalen att fly

“Vi blöder personal inom Folktandvården”, löd en insändare i Falukurien i mars 2023. Tandsköterskor gick tidigare i år ut i protest för högre löner. Situationen i Folktandvården tycks vara särskilt dålig. I reportage och debattartiklar förekommer rapporter om sköterskor som inte orkar med jobbet, som inte kan leva på sin lön och som flyr till den privata sektorn. 

/Dental24

Fokus Folktandvården

Är Folktandvårdens problem strukturella eller tillfälliga? Härstammar problemen ”inifrån” eller är de i själva verket samhällsproblem? Kan man ens tala om allvarliga problem, mot bakgrund av nyttan som Folktandvården tillför?

I en serie artiklar belyser Dental24 Folktandvården och den kritik som riktats mot organisationen.

Källor: Myndigheter (FK), doktorsavhandling från Malmö Universitet, Svenskt Kvalitetsindex 2023, anställd personal, fackföreningar, SR/SVT och övrig media (omvärldsbevakning).

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev