Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Folktandvården Skåne begär kapitaltäckningsgaranti från Region Skåne

Med anledning av covid-19-pandemin beslutade Region Skåne i juni att utfärda kapitaltäckningsgarantier till sina regionägda bolag. Nu begär Folktandvården Skåne ett kapitaltillskott för att möta den negativa resultateffekt som covid-19 prognostiseras att få.

I mars ställde Folktandvården Skåne om till att enbart bedriva akuttandvård. Den bakomliggande orsaken var den stora brist på skyddsmaterial som covid-19-pandemin hade orsakat. Genom att ställa om verksamheten bidrog Folktandvården Skåne till en ökad uthållighet i sjukvården. Från och med den 17 augusti bedrivs åter full verksamhet.

– Covid-19-pandemin och bristen på skyddsmaterial i Region Skåne har fått negativa ekonomiska konsekvenser för Folktandvården Skåne, säger Marika Qvist, vd. 

I juni beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att utfärda kapitaltäckningsgarantier till sina regionägda bolag. För att hantera den ekonomiska påverkan som covid-19 har på bolaget har Folktandvården Skånes styrelse nu beslutat att begära ett kapitaltillskott.

– I linje med regionens beslut att utfärda kapitaltäckningsgarantier gör styrelsen en framställan om kapitaltillskott, säger Niklas Larsson, ordförande i Folktandvården Skånes styrelse. När årsbokslutet för bolaget är klart fattar regionstyrelsen beslut om omfattningen på tillskottet.

Källa: Folktandvården Skåne

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev