Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Folktandvården Västernorrland fasar ut frisktandvårdsavtalen

Folktandvården Västernorrland har lämnat in ett förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden om att fasa ut frisktandvårdsavtalen. Förslaget berör drygt 27 000 patienter i Västernorrland.

Tandvårdsdirektör Annri V Thimstrand: Folktandvården har lämnat in ett förslag om att fasa ut frisktandvårdsavtalen. Foto: Anneli Egland

– Det här är ett tråkigt men önskat beslut eftersom våra resurser inte räcker till, säger tandvårdsdirektör Annri V Thimstrand.

Resursbrist anledningen

Folktandvården har valt att lägga fram ett förslag om utfasning av frisktandvårdsavtalen på grund av brist på tandvårdspersonal. De prioriterade patientgrupperna kallas och behandlas först, det vill säga barn och akuta patienter. Rådande resursbrist medför att vi ser att Folktandvården i en framtid inte kommer ha tillräckligt med resurser för att erbjuda frisktandvårdsavtal. Därför föreslår Folktandvården att frisktandvårdsavtalen börjar fasas ut redan nu.

– Folktandvården Västernorrland är inte först med att avveckla frisktandvårdsavtalen. Både Norrbotten och Västerbotten har varit tvungna att göra samma åtgärd, på grund av resursbrist, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utfasning under flera år

Folktandvårdens förslag innebär att inga nya frisktandvårdsavtal kommer att tecknas. Inga avtal kommer heller att förlängas efter avtalsperiodens slut. De patienter som väljer att ha kvar sitt frisktandvårdsavtal tills avtalsperioden upphör, kommer få den tandvård som avtalet utlovar. När avtalet har löpt ut kommer alla frisktandvårdspatienter erbjudas att fortsatt tillhöra klinikens kösystem och få hjälp med akuta besvär även efter att avtalet är avslutat. Det beräknas ta flera år innan alla frisktandvårdsavtal är utfasade.

– Vi vill med detta förslag kunna ta ansvar för att ge våra frisktandvårdspatienter vård under avtalstiden, säger Annri V Thimstrand.

Förslaget ska ses som en del i en större förändring av folktandvården för att kunna möta fler vuxna utifrån behov med de i nuläget väldigt begränsade resurserna inom tandvården.

Beslut om frisktandvårdsavtalen väntas fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden under maj månad.

Källa: Pressmeddelande Folktandvården Region Västernorrland

Relaterat:

Frisktandvårdsavtal Folktandvården i VGR – Västra Götaland Regionen

Frisktandvårdsavtal VGR 2022- Antal avtal 239 324 totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folktandvården Västra Götaland per den 31 december 2022.

Folktandvårdens långsiktiga mål: Med ett tydligt hälsofokus är Frisktandvård, tandvård till fast pris, Folktandvårdens främsta koncept för den vuxna befolkningen.

Under 2022 har en driftsorganisation för Frisktandvård inrättats, vilken bland annat har som uppdrag att utveckla frisktandvårdskonceptet inom ramarna för den nationella modellen för Frisktandvård.

Frisktandvården i VGR omsätter 52,3 MSEK 2022

Frisktandvård redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat medan övriga två verksamhetsgrenar, framförallt tandvård till barn och unga vuxna, ligger runt ett nollresultat. Det är dock viktigt att beakta att de olika verksamheterna har olika finansieringsmodeller. Tandvård för barn och unga vuxna samt Frisktandvård finansieras via kapitering (fast ersättning/patient) respektive ett fast belopp per månad, vilket gör att intäkten tillgodoräknas oavsett om vård under en enskild period utförts eller inte. Detta gör att det kan finnas en viss eftersläpande vård.

Vuxentandvård debiteras enligt åtgärdsprislistan när vården utförs.

Resultatmarginalen får anses låg i både tandvård för barn och unga vuxna samt åtgärdsbaserad vuxentandvård. Inom tandvård för barn och unga vuxna är det gruppen unga vuxna som redovisar ett negativt resultat.

Frisktandvård är grundat på treåriga överenskommelser med kunden och analyseras därför med fördel i ett längre perspektiv. Ett fokus har varit tillgängligheten för vuxna patienter vilket bidragit till att intäkterna ökat trots minskad bemanning jämfört med föregående år.

Källa: Årsredovisning 2022 Folktandvården VGR

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev