Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Folktandvården VGR får högt betyg – även under pandemin

Folktandvården Västra Götaland får positiv feedback av sina kunder i årets kundundersökning. Nöjd kund-indexet blev 87 på en skala från 0 till 100, vilket innebär att de allra flesta är nöjda och gärna rekommenderar Folktandvården i VGR till andra. Resultat över 80 betraktas som ett mycket bra resultat.

– Covid-19 har inneburit många utmaningar och anpassningar för vår verksamhet, för patienterna och för samhället som helhet. Att få ett så högt betyg under denna period är fantastiskt, säger tandvårdsdirektör Ann-Charlotte Sundelin.

Folktandvården Västra Götaland genomför regelbundet undersökningar för att ta reda på vad kunderna tycker om Folktandvården och den tandvård de får. Årets kundundersökning genomfördes under mars till maj på 157 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Totalt har 6 207 kunder svarat.

Nöjda kunder rekommenderar Folktandvården VGR

Undersökningen mäter kundernas uppfattning inom olika områden, till exempel bemötande och lyhördhet. Ett av påståendena i undersökningen lyder ”Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till andra”. Resultatet gav ett nöjd kund-index på 87.

– Kundernas upplevelser och synpunkter är viktiga och hjälper oss att utvecklas. Vi är mycket stolta över resultatet i årets kundundersökning, det innebär att kunderna uppskattar det arbete alla medarbetare gör på klinikerna varje dag, säger tandvårdsdirektör Ann-Charlotte Sundelin.

Så genomfördes undersökningen

Undersökningen är genomförd i samarbete med Gullers Grupp och mäter kundernas uppfattning om Folktandvården Västra Götaland. Deltagarna har fyllt i ett webbformulär där de angett hur mycket de håller med om olika påståenden på en skala från 1 till 8, där 1 motsvarar ”instämmer inte alls” och 8 motsvarar ”instämmer helt”. Svar mellan 1 och 4 är negativa och svar mellan 5 och 8 är positiva.

Resultaten redovisas som indexvärden på en 100-gradig skala. Värden från 70 och uppåt bedöms som bra. Värden från 80 och uppåt bedöms som mycket bra.

Ett av påståendena lyder ”Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till andra”. Svaren på det påståendet ligger till grund för ett särskilt nöjd kund-index. I årets undersökning blev nöjd kund-index 87.

Undersökningen genomfördes från mars till maj i år. 15 177 slumpmässigt utvalda patienter på alla våra 157 kliniker inom både allmäntandvård och specialisttandvård tillfrågades. Av dem deltog 6 207 i undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 41 procent.

Totalt är 52 procent av invånarna i Västra Götaland kunder hos Folktandvården.

 Resultat kundundersökning 2020
 Det är lätt att komma i kontakt med Folktandvården 84
 Folktandvårdens personal lyssnar på mig och tar hänsyn
till mina synpunkter
86
 Jag är nöjd med Folktandvårdens bemötande 89
 Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar
dem gärna till andra
87

För frågor kontakta:

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, ann-charlotte.sundelin@vgregion.se, tel. 0705-53 49 91

Källa: Folktandvården VGR

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev