Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Förbättrad tandvård genom digitalisering och AI: Boneprox leder vägen

Boneprox tillhandahåller tjänster och produkter baserade på AI, maskininlärning och effektiv kommunikation till tandvård- och hälsosektorn. Bolaget är på väg att revolutionera branschen genom att kombinera digitalisering, AI och samarbete för att ta tandvården till nya höjder. Med en stark vision om att förbättra tillgängligheten, minska vårdköer och frigöra tid från repetitiva uppgifter, är Boneprox på väg att forma framtidens tandvård.

Digitalisering och AI har blivit hörnstenar i dagens teknikdrivna samhälle, och Boneprox har tagit dessa verktyg till hjärtat av sin verksamhet. Genom att använda avancerade AI-algoritmer och digitala lösningar kan Boneprox erbjuda innovativa tjänster som effektiviserar tandvården och förbättrar patientupplevelsen.

En av de mest spännande aspekterna av Boneprox är förmågan att samarbeta med hälsosektorn och dra nytta av deras expertis. Genom att kombinera tandvård och sjukvård öppnas nya möjligheter för att skapa en heltäckande och samordnad vård. Detta samarbete möjliggör snabbare och mer precisa diagnoser, bättre behandlingsplaner och en mer holistisk syn på patientens hälsa.

En av de mest akuta utmaningarna inom vården är vårdköerna, där patienter ofta tvingas vänta länge på att få den vård de behöver. Boneprox strävar efter att minska dessa köer genom att erbjuda snabba och mer effektiva tandvårdsprocesser. Genom att använda AI för att automatisera rutinmässiga uppgifter kan tandvårdspersonalen frigöra mer tid för att fokusera på patientvård och högre komplexa behandlingar. Detta resulterar i kortare väntetider och ökad tillgänglighet för patienterna.

 

 

AI revolutionerar tandvården genom digitala bildanalyser: En effektivare och säkrare vård

Boneprox ser fram emot en spännande framtid där teknologiska innovationer och samarbeten kommer att forma tandvårdens landskap. En banbrytande teknologi är på väg att förändra tandvården och ge tandläkare ett kraftfullt verktyg för att förbättra diagnostik och behandling. Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att analysera bilder kan man snabbt och effektivt upptäcka misstänkta diagnoser eller avvikelser. Detta gör det möjligt för tandläkaren att arbeta snabbare, säkrare och mer effektivt, vilket i sin tur gagnar patienten.

AI-systemet tränas genom att exponeras för tusentals bilder och identifierar sedan mönster och avvikelser. När systemet markerar något som misstänkt skickas analysen vidare till en specialist som gör en noggrann bedömning. Det är viktigt att poängtera att AI inte ersätter specialisten, utan fungerar som ett stödverktyg för att underlätta och förbättra deras arbete.

Genom att tillhandahålla digitala bildanalyser kan vi frigöra tid för tandvårdspersonalen, vilket är det främsta målet. Resultatet blir en ökad vårdkvalitet och en bekräftelse på korrekta diagnoser.

Boneprox är en pionjär inom nästa generations IT-stöd för tandvården. Vi strävar efter att vara en kompetensförsörjning som effektiviserar och förbättrar tandvården. Med AI som ett ovärderligt verktyg kan vi göra tandvårdspersonalens arbete enklare och vården bättre. Detta är framtiden för tandvården, där teknologi och mänsklig expertis går hand i hand för att skapa en optimal patientupplevelse.

Källa: Boneprox

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev