Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

FORSKNING

18 november 2016

Förebygga tandlossning och undvika hjärt-kärlsjukdom

Nya snabba och känsliga metoder för att upptäcka tidiga tecken på parodontit, inflammation i tandköttet, behövs – inte minst för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Torbjörn Bengtsson, professor vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att identifiera biomarkörer och ta fram diagnosverktyg.

– Med dagens diagnostik upptäcks parodontit först när sjukdomen redan fått fäste och orsakat en mer eller mindre tydlig vävnadsnedbrytning. Det saknas alltså metoder för att upptäcka de tidiga förändringarna kring tänderna, säger Torbjörn Bengtsson.

Forskargruppen i Örebro ska identifiera biomarkörer, ämnen som kan fungera som signalflaggor för parodontit och hjärt-kärlsjukdom. Sedan ska de tillsammans med forskare vid Linköpings universitet och Malmö högskola utveckla en biosensor, byggd med nanoteknik och ”plastantikroppar”, för att upptäcka dessa riskmarkörer. En plastantikropp är en konstgjord antikropp som är syntetiserad för att binda mycket specifikt till en viss molekyl.

– Cellerna i vårt immunförsvar reagerar på de sjukdomsframkallande bakterierna och bildar och frisätter specifika biomarkörer. Det är dessa markörer vi vill mäta med ny, innovativ teknik.

– Sensorn måste fungera i komplexa kemiska miljöer i munvätskor och blodplasma. Dessutom måste den klara av att mäta väldigt låga nivåer, eftersom vi vill fånga upp sjukdomen så tidigt som möjligt, säger Torbjörn Bengtsson.

Målet är att tandläkare i framtiden på ett enkelt sätt ska kunna skanna av tandhälsan med biosensorn och ge behandling till behövande patienter och därmed också minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

I projektet ingår, förutom Torbjörn Bengtsson, docent Hazem Khalaf och postdoktor Eleonor Palm vid Örebro universitet, docent Daniel Aili, Linköpings universitet och professor Börje Sellergren, Malmö högskola.

– Cellerna i vårt immunförsvar reagerar på de sjukdomsframkallande bakterierna och bildar och frisätter specifika biomarkörer. Det är dessa markörer vi vill mäta med ny, innovativ teknik.

– Sensorn måste fungera i komplexa kemiska miljöer i munvätskor och blodplasma. Dessutom måste den klara av att mäta väldigt låga nivåer, eftersom vi vill fånga upp sjukdomen så tidigt som möjligt, säger Torbjörn Bengtsson.

 

Källa: Örebro Universitet

 

Relaterad avhandling:
Ny behandling mot tandlossning kan förhindra reumatism och åderförkalkning

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev