Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Föreläsare och ämnen på Swedish Dental Expo23

Ett axplock av programmet under Swedish Dental Expo i Stockholm 15-17 november.

Du får under tre innehållsrika dagar tillgång till kring 20 programpunkter och 31 medverkande föreläsare.
Detta till en kostnad av 500 kr/dag för bokningar gjorda innan den 31 augusti.

 

Onsdag den 15 november

Lasse Svärd, Pelle Pettersson

Kvalitet i Tandvården- Vad fan är det för något? Skärpt tillsyn och fler efterhandskontroller-hur ska vi göra rätt redan från början?

Dr. Lars Svärd:
• Vitala delar av lagar och regler som styr tandvården
• Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillsynsroll och HSAN:s roll
• Vilken kvalitet har svensk privattandvård? En analys av 136 ”fullmatade patientjournaler
• Utdrag från HSAN beslut där tandläkaren brustit i sin yrkesgärning
• Guidelines för att göra rätt inom valda odontologiska områden

 Dr. Pelle Pettersson:
• Den dokumentation som behövs för att få en total överblick av patienten så att korrekta diagnoser kan ställas och därmed att en adekvat terapiplan kan tas fram
• Vad som skall ingå i en terapiplan gällande mer omfattande behandling och hur planen skall läggas upp och genomföras
• De tillstånds- och åtgärdskoder som ofta ingår i en komplett behandling av ett fall med mer omfattande behandlingsbehov
Kvalitet i Tandvården- Vad fan är det för något? Skärpt tillsyn och fler efterhandskontroller-hur ska vi göra rätt redan från början?

Professor Emeritus Jan Hirsch med team.

Ingen ska behöva dö av munhålecancer i onödan – Tandhygienister och allmäntandläkare blir nyckelspelare i kampen mot munhålecancer

Vävnadsbiopsi är idag standardförfarandet vid diagnostik av potentiellt maligna munslemhinneförändringar (såsom erytroplakier, leukoplakier och verrukösa leukoplakier och till viss del erosiva och atrofiska lichen planus). Eftersom vi vet att ca 3,5% av orala leukoplakier utvecklas till skivepitelcancer årligen betyder det att patienter med dessa förändringar skall kontrolleras livslångt. Specialister har därigenom en betydande arbetsbörda med att följa upp denna patientgrupp då det i dag saknas möjligheter att med hög precision identifiera vilka som löper risk att drabbas av skivepitelcancer.

Detta vill vi nu förändra med hjälp av ny enklare och säkrare metodik. Det är viktigt att cellförändringar hanteras adekvat då munhålecancer är en aggressiv tumör. Med borstbiopsi med AI-stödd cytologisk diagnostik går det att radikalt förbättra uppföljningen av riskpatienter (huvudsakligen de med leukoplakier samt tobaksnyttjare och de med hög alkoholkonsumtion) och tidigt diagnostisera höggradiga cellförändringar och oral cancer.
Nationella riktlinjer saknas i dag för hur denna grupp av patienter bäst kontrolleras trots att vi vet att det finns stora fördelar med screening. Då symtomen initialt är lindriga så söker patienterna inte vård i tid varvid konsekvensen blir att behandlingen påbörjas sent och blir komplex med dålig livskvalitet som följd under och efter behandlingen.

Vi genomför nu en femårsstudie för att visa att med borstbiopsier vid varje kontroll, i stället för traditionella vävnadsbiopsier när specialisten anser detta nödvändigt, kommer förändringar att upptäckas tidigare, med tidigare behandling, bättre prognos och samtidigt lägre kostnad för samhället som följd. Framtiden ligger i primärprevention, genom att förutse och undvika sjukdom. Med AI-assisterad cytologidiagnostik av borstprover vid varje kontroll som med hög sensitivitet och specificitet kan identifiera individer som är i riskzonen att drabbas av munhålecancer nås effektiv prevention till låg kostnad.

Genom sekundärprevention med tidig behandling ökar drastiskt chansen att överleva och behandlingen blir avsevärt enklare med minskad morbiditet och större förutsättningar att bevara funktion, utseende och livskvalitet. Med kostnadseffektiva och enkla icke invasiva borstbiopsier kan fortlöpande kontroller av potentiellt maligna lesioner överlåtas till allmäntandvården, i likhet med hur screening för livmoderhalscancer sker i dag och som har haft avsevärda effekter i form av minskat insjuknandet och frigörande av resurser. I dag är munhåle- och svalgcancer mer är dubbelt så vanligt än livmoderhalscancer. Det är dags att vi inför ett modern och effektivt förfarande för att tidigt upptäcka och minska effekterna av cancer i munhåla och svalg.

Ingen ska behöva dö av munhålecancer i onödan – Tandhygienister och allmäntandläkare blir nyckelspelare i kampen mot munhålecancer

Den lilla tandluckan det stora problemet

Christer Dahlin

Nicole Winitsky

Åsa Sjöholm

 

 

 

 

 

 

Den lilla tandluckan det stora problemet

 

Prof. Roland Frankenberger

Innovative adhesives & Intelligent Composites

Resin composite restorations are daily business in almost every dental office in non-developing countries all over the world. Although you think you know everything already, new and interesting questions continue to show up during work. Often these are related to handling, efficacy, and economic approaches.

This lecture covers the topics “adhesives” and “resin composites” in order to answer the most clinically relevant questions from brush (for adhesives) to brush (for polishing), and the master question is “how do I get the best possible result without tremendous effort?”

Innovative adhesives & Intelligent Composites

 

 

Hannah Sjöholm, Annika Lüttschwager

Torsdag den 16 november Tandsköterskedagen, 16 november

Kirurgi & protetik- hand i hand, hur, när och varför!

Vi delar med oss av våra erfarenheter från våra respektive områden, kirurgi & protetik och hur vi samarbetar. Riktar sig både till de som redan jobbar inom områdena eller om man bara är nyfiken

Kirurgi & protetik- hand i hand, hur, när och varför!

 

 

Karin Sjögren

Samverkan och motivation i tandvårdsteamet, det motiverande samtalet

En tankeväckande föreläsning med exempel från livet och kliniken. Karin är disputerad tandläkare, affärskommunikatör och utbildare i motiverande samtal. Du får under hennes föreläsning med dig tips och idéer att omsätta direkt i kliniken. Varför gör de inte som vi säger? – all denna tandtråd, alla dessa tandstickor som aldrig blir använda. Hur du kan vända på samtalet så att du väcker intresse – locka med morot istället för att hota med piska. Och går det ens? Välkommen till en inspirerande stund tillsammans.

Samverkan och motivation i tandvårdsteamet, det motiverande samtalet

 

 

Johanna Ene, Victoria Sjödén

Tandsköterskans roll i tandvårdsteamet, vad får vi göra, vad kan vi göra, vad bör vi göra?

Vilken är tandsköterskans roll i framtidens tandvårdsteam, med tanke på delegation och arbetsfördelning, och var går gränserna för vad vi får och kan göra? Tillsammans med publik och noga utvalda gäster diskuterar vi var gränserna går för vår yrkesroll, och hur vi kan jobba smart och utvecklande utifrån det.

 

Tandsköterskans roll i tandvårdsteamet, vad får vi göra, vad kan vi göra, vad bör vi göra?

 

Fredag den 17 november

Dowen Birkhed

Fluorid, Aloe Vera & Zink- tre intressanta substanser för den orala hälsan

Marknaden formligen översvämmas både av tandkrämer och munsköljprodukter. Idag finns drygt 200 produkter, som säljs via apotekskedjor, dagligvaruhandeln och på internet.

De flesta produkter innehåller idag fluorid (F) men hur ska vi använda de olika koncentrationerna på bästa sätt?

Aloe Vera (AV) är en naturprodukt, som använts imånga länder, både i tandkräm och i munskölj. AV har väldigt få biverkningar och har en positiv effekt på munslemhinnan.

Zink (Zn) är ett mineralämne som har god effekt mot dålig andedräkt, speciellt i kombination med klorhexidin.

Digital Tandvård- en översikt av teknologin och dess fördelar

Dr. Michel Braian

Våra konventionella avtryck fungerar bra, vi har blivit experter på att lösa allt från komplicerade till enkla fall med metoden. Varför skulle man ens överväga att överge en fullt fungerande metod?

Kursen kommer belysa för- och nackdelar med både den konventionella tekniken och den digitala. Finns det något tillfälle där den digitala tekniken är överlägsen? Hur fungerar tekniken? Vilka fördelar finns jämfört med fräsning och den traditionella gjutningen? Vad kan vi använda tekniken till i den kliniska vardagen?

Digital Tandvård- en översikt av teknologin och dess fördelar

Digitala behandlingskoncept inom oral protetik-hur man bygger en optimal kommunikation mellan tandläkare och tandtekniker

Marcus Dagnelid

I denna föreläsning beskrivs hur man som tandläkare på bästa sätt nyttjar den digitala världen inom protetiska behandlingar på både tänder och tandimplantat. Marcus Dagnelid har under snart 20 års tid arbetat med produktutveckling tillsammans med olika företag inom dentalbranschen med fokus på CAD/CAM inom oral protetik- och kirurgi. Med olika fallexempel kommer han sätta fokus på hur man på bästa sätt nyttjar digitala plattformar och skapar en optimal kommunikation mellan tandläkare och tandtekniker.

Digitala behandlingskoncept inom oral protetik-hur man bygger en optimal kommunikation mellan tandläkare och tandtekniker

 

 

Dr Jason Smithson

Direct Resin in the Anterior Dentition: The ABC of approaching the Complex Case

Conventionally, discolored teeth and advanced wear cases are treated with indirect restorations: crowns and veneers. This approach is well based in the literature and over time, has proven highly successful, however, in some cases it may prove expensive in terms of overall cost, treatment times and most critically loss of tooth structure.

This Master class is designed to allow the experienced practitioner to confidently approach more challenging anterior cases with direct resin in combination with occlusal rehabilitation and bleaching where indicated.

What You Will Learn:

•    A simple approach to the direct resin veneer: create masterpieces easily and predictably.

•    Masking discolored teeth with direct resin

•    Minimally invasive internal whitening of non-vital teeth

•    How to handle the peg lateral and microdont teeth

•    Functional smile design.

•    A predictable approach to reconstruct worn broken down teeth creating functional occlusions with direct resin.

Direct Resin in the Anterior Dentition: The ABC of approaching the Complex Case

 

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till utställningen här

Klicka här för att ta del av föreläsningsprogrammet och boka biljett

Klicka här för att se lista över anmälda utställare

Stockholmsmässan – Swedish Dental Expo 2023 – Registrering (stockholmsmassan.se)

Boka tidigt erbjudande tom 31 augusti

Källa: DentalExpo23

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev