Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Granskning

6 december 2023

Försäkringskassan vs MyDentist

Försäkringskassan beslöt 20 november att säga upp avtalet med tandvårdskedjan MyDentist. Sydsvenska Dagbladet var först om att rapportera det. Men nyheten uppmärksammades direkt, inte bara i tandvårdens media, utan även i flera svenska dagstidningar.


Försäkringskassans beslut grundar sig på två problemområden. Detta står att läsa i uppsägandet av avtalet, som är en offentlig handling.

För det första har MyDentist låtit ”telefonförsäljare ta del av patientuppgifter som skyddas av patientsekretess”. För det andra har Försäkringskassan noterat att MyDentist varit föremål för ”omfattande återkrav av utbetalt tandvårdsstöd”, som utgjort ett ”allvarligt åsidosättande” av lagen om statligt tandvårdsstöd (STL).

Telefonförsäljare med sekretessbelagda uppgifter

Angående den första punkten, skall MyDentist – via en underleverantör –  gjort slagningar på personer i Försäkringskassans register.  Uppgifterna hamnade sedan hos telefonförsäljare. Personer som aldrig tidigare varit kunder hos MyDentist blev kontaktade av telefonförsäljare som ville boka tider åt dem hos MyDentist.

Återbetalningskrav

Försäkringskassan hade i juni 2023 ett återkravsbelopp mot MyDentist som uppgick till 3 721 553,35 kronor. Det steg sedermera till 3 777 443 kronor för totalt 268 beslutade efterhandskontroller. ”Över hälften (ca 56%) av efterhandskontrollerna resulterade i beslut om återkrav”, skriver Försäkringskassan.

Ur Försäkringskassans uppsägelse av avtal från 20 november.

MyDentist: Orättvist och oproportionerligt beslut

I ett pressmeddelande från MyDentist den 24 november, säger MyDentists VD Almir Karahodza att man ämnar överklaga beslutet, som inte står i proportion till de brister som förekommit.

MyDentists svar om telemarketing, är att det främst berodde på att en tredje part som man avslutat samarbetet med.

Vad gäller återkrav av utbetalt tandvårdsstöd, ifrågasätter MyDentist ifall återkraven är omfattande. MyDentist skriver i sin pressrelease att 86 procent av alla kontrollerade vårdgivare under 2022 fick återbetala hela eller delar av sin tidigare utbetalda ersättning från Försäkringskassan.

Det har MyDentist räknat ut med Försäkringskassans egen statistik. 62 procent av samtliga kontrollerade ärenden 2022 resulterade i någon typ av återkrav från Försäkringskassan. Motsvarande siffra för MyDentist är enligt Försäkringskassans beslut 56 procent – alltså lägre än genomsnittet.

Överklagan är inlämnad

Enligt pressrelease från 1 december, har MyDentist åtgärdat de synpunkter som Försäkringskassan angav som skäl för uppsägning.

Samarbetet med telemarketingbolaget är avslutat. Nya interna rutiner har införts och en odontologisk kvalitetschef har anställts. En ny teknisk lösning har införts, som begränsar möjligheten att nå vissa patientuppgifter. Slutligen han man avslutat samarbetet med tre tandläkare som stod för en betydande del av återkraven.

MyDentist anser att Försäkringskassan agerar oansvarigt mot ett företag som erbjuder tandvård i tider då det råder tandvårdsbrist.

Att Försäkringskassan inte tar hänsyn till tillgången på tandvård i hela Sverige och inte heller beaktar de åtgärder vi gjort för att förbättra verksamheten ytterligare är inte rimligt. Vi vill ta vårt ansvar för att erbjuda en tandvård av hög kvalitet. Därför har vi beslutat att överklaga Försäkringskassans beslut, säger Almir Karahodza, VD på MyDentist.

Överklagan behandlas

Hur det hela slutar återstår att se. Omprövningen har inte tagit något beslut i ärendet än.  I Försäkringskassans uppsägelse av avtalet, besvaras MyDentists invändningar till viss del. Det beror på att parterna haft en lång korrespondens under 2023.

Att Försäkringskassan skall ta ansvar för tillgången på tandvård i Sverige, avfärdas:

”Försäkringskassan kan inte ta ansvar för tillgängligheten till tandvård i Sverige i stort och av den anledningen undvika att avansluta vårdgivare som inte uppfyller sina skyldigheter inom ramen för tandvårdsstödet”

Att anställda som stått för en stor del av felaktiga betalningar, lämnat företaget, avfärdas.

”Försäkringskassan menar att ni som vårdgivare är ansvarig för att era anställda eller anlitade personal på era mottagningar sköter sina åtaganden i tjänsten”.

Att återbetalningarna redan är reglerade avfärdas:

”Omständigheten att det återkravet har reglerats förtar inte åsidosättandet”

Att MyDentist gjort ändringar i sin organisation – självrättelseåtgärder – är inte heller ett godtagbart skäl, enligt Försäkringskassan:

”Även om bestämmelsen i 19 § STF är fakultativ anges det varken i 19 § eller i förarbetsuttalanden att senare omständigheter, som exempelvis självrättelseåtgärder från vårdgivaren, ska beaktas av Försäkringskassan”.

Källor: Försäkringskassan och MyDentist

Relaterat:

MyDentists pressrelease från den 24 november 2023: Försäkringskassan vill avansluta MyDentist från systemet för statligt tandvårdsstöd

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev