Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Förslag om hälsobibliotek på nätet ger vården samlad kunskap

I en utredning som har genomförts på regeringens uppdrag föreslår SBU en nationell kunskapsbank på internet – ett hälsobibliotek.

SBU har undersökt hur ett nationellt hälsobibliotek på nätet kan utformas. Målet är att vårdpersonal och andra ska slippa surfa igenom mängder av irrelevant och ibland felaktig information på webben.

I stället ska man på ett enda ställe kunna söka efter beslutsunderlag: riktlinjer, handböcker, forskningsresultat och evidens, vetenskapliga rapporter, artiklar och information från vårdens professioner, huvudmän, akademin och de medicinska myndigheterna.

Om förslaget genomförs ska användarna med en enkel sökning kunna få fram samlad och giltig information från ett urval av vetenskapliga publikationer, databaser, systematiska översikter, stöd för beslut, kliniska riktlinjer, läkemedels-rekommendationer, rutiner och andra kunskapsdokument – nationellt och regionalt.

Det ska vara öppet för alla att söka i hälsobiblioteket på nätet. SBU:s förstudie föreslår också att en del kunskapskällor som idag är avgiftsbelagda skulle friköpas för nationell tillgång. Då skulle dessa uppslagsverk, handböcker och publikationer kunna nås oavsett var i landet som användaren befinner sig.

I sin utredning bygger SBU vidare på tankar och erfarenheter från olika håll, både inom Sverige och utanför. Till en början ska ett svenskt hälsobibliotek enligt uppdraget rikta sig till hälso­ och sjukvården, och efter hand ska det kunna byggas ut för omsorgen, patienter, brukare och allmänheten.

Förstudien om förutsättningarna för att skapa ett nationellt hälsobibliotek har överlämnats till Socialdepartementet.

Projektledare, SBU: Ragnar Levi. Projektsekreterare, SBU: Lotta Mathiesen.

Kontakt för ytterligare information: halsobibliotek@sbu.se eller 08-412 32 49.

Läs mer om hur ett hälsobibliotek skulle kunna utformas »

http://www.sbu.se/halsobibliotek

Källa: SBU

Relaterat material: Webbradio SR P1 Vetandets Värld 2 maj 2013

Open access gör forskningen tillgänglig för alla

Med våra skattepengar betalar vi för massor med forskning. Men det som forskarna kommer fram till måste vi betala en gång till för att få ta del av. Trots att vi redan betalat så måste vi betala igen. Hur kan det vara så dumt? Dagens Vetandets värld handlar om arbetet med att göra vetenskapliga resultat fritt tillgängliga och om open access, ett nytt sätt att sprida sina resultat som blivit allt mer populärt bland forskare.

Läs och lyssna på inslaget ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev