Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Kommittédirektiv

24 februari 2023

Förslag om tandvård för våldsutsatta inlämnat i delbetänkande

Den 23 februari 2023 tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta.

I delbetänkandet föreslås att tandvård för skador efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Utredningen föreslår också att frågor om våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården.

– Jag har idag tagit emot en utredning i ett mycket angeläget ärende. Den tar upp att tandvård inte ska vara en ekonomisk fråga för en person som utsatts för våld, samt hur tandvården på ett mer strukturerat sätt än idag kan uppmärksamma om någon utsatts för våld. Nu får vi analysera förslagen vidare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Socialminister Jakob Forssmed

Socialminister Jakob Forssmed

Utredningen, som leds av den särskilde utredaren Martin Färnsten hade i uppdrag att till delbetänkandet:

  • Utvärdera tandvårdens förmåga till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador kopplade till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt analysera och bedöma hur tandvården genom sitt bemötande påverkar personer som utsatts för sådant våld.
  • Att utvärdera om tandvården har tillräcklig kunskap om ansvaret för personer som utsatts för våld i nära relationer.
  • Utvärdera om tandvården i nuläget samverkar i tillräcklig omfattning med övrig hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller våldsutsatta.
  • Att analysera och bedöma hur stödet till personer som utsatts för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i form av ersättning för tandskador kan förstärkas.

Utredningen arbetar nu vidare och ska senast utgången av november 2023 lämna förslag som syftar till att stärka kontrollen över det statliga tandvårdsstödet.

Källa: Regeringskansliet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev