Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

4 oktober 2011

Förslag till riksdagsbeslut: Översyn av administrationen kring det statliga tandvårdsstödet

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en översyn av administrationen kring det statliga tandvårdsstödet.

Motivering:

Under 2008 infördes ett nytt statligt tandvårdsstöd i form av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader för de med stort behov av tandvård. Det var en viktig och angelägen reform.

Ett av målen med det nya statliga tandvårdsstödet var också att förenkla vårdgivarens administration.

Detta mål har ej till fullo uppfyllts. Många tandläkare har haft och har problem med datorkommunikation och funktion. Detta gäller såväl offentliga som privata vårdgivare.

Administrationen har ibland varit betungande och tagit tid från det direkta patientarbetet.

Försäkringskassan har också i vissa fall under inkörningsperioden av de nya reglerna tillämpat återbetalningssanktioner, då kännedom om innehållet i regelverket var liten för den part som hade ansvar för dess tillämpning.

Med anledning av ovanstående bör det göras en fortsatt översyn så att den offentliga och privata tandvården inte drabbas av ökad administration och högre kostnader och ide fall tandläkaren drabbats av oskäliga kostnader på grund av bristfällig information initialt, bör detta klarläggas och åtgärdas.

Stockholm den 3 oktober 2011
Gustav Nilsson (M)

Källa: Sveriges Riksdag

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev