Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

videareutbildning

17 februari 2020

Fortbildning en vattendelare i branschen

Diskussionen om krav på vidareutbildningar har väl aldrig varit mer aktuell än vad den är idag? Medan flera EU-länder har obligatoriska kompetensutbildningar för tandläkare, ligger ansvaret i Sverige på medarbetarna själva. Resulterar det i att vårdtagaren blir lidande och att fåmansbolagen begränsar sig själva?

Diskussioner har funnits om obligatoriska vidareutbildningar i linje med de krav på kompetensutbildningar som finns i många EU-länder och även i grannlandet, Norge. Hur mycket bör egentligen ligga på det individuella ansvaret att hålla sig uppdaterad i sitt yrke och förbättra vården och göra det säkrare för vårdtagaren?

– Det är helt orimligt att tro att fåmansbolag varken ska ha råd eller tid att vidareutbilda sig i den takt som vårdtagaren borde ha rätt till. Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör ständigt framsteg och forskningen hittar nya vägar att förbättra vården. Vem som ska vara ansvarig för fortbildningen är jag nog fel person att uttala mig om, men jag ser tydligt att branschen har en enorm utmaning att erbjuda en uppdaterad vård, säger Fredrik Wistrand grundare av MyDentist.

 

Fredrik Wistrand grundare av MyDentist

Fredrik Wistrand grundare av MyDentist

Tekniken och utrustningarna utvecklas ständigt och med materialutveckling krävs uppdaterade och kunniga medarbetare. Mycket anpassas också till den digitala tekniken och att vidareutbilda sig handlar inte längre bara om att specialisera sig på ett område, utan att bredda sina kunskaper inom områden som kommunikation och IT. Ett stort problem ligger i att många inte har resurser till mer än utbildningar inom det mest arbetsnära, om ens det. Även fast det inte finns krav för tandläkare i Sverige med fortbildning så är marknaden stor. Möjligheterna till olika utbildningar är många. På Sveriges Tandläkarförbunds hemsida kan man bläddra bland en mängd av kurser och vidareutbildningar och det finns ett flertal branschaktörer som erbjuder dessa. Så det är inte utbudet som begränsar, utan möjligheten att ta del av det. En icke obligatorisk vidareutbildning skapar kunskapsklyftor i tandvården, där vårdtagaren många gånger har en väldigt liten erfarenhet av att jämföra olika aktörer, något som kan leda till en sämre vård.

– Många gånger går man till sin tandläkare som man alltid gått till och man vet egentligen inte om de är bättre eller sämre än någon annan, man har helt enkelt inget att jämföra med. Så man litar på att de gör behandlingar utifrån vad som är bäst och hoppas väl på att man får del av den senaste tekniken. Förhoppningsvis blir det lite tydligare för vårdtagaren tack vare de nya aktörerna som nu etablerat sig på marknaden, fortsätter Fredrik Wistrand.

Hos MyDentist är fortbildning ett givet inslag i arbetsbeskrivningen med tydliga policys. Det är en viktig del i erbjudandet mot medarbetarna och vårdtagaren.

– Jag förutsätter att de andra kedjorna också ser fortbildning som en viktig del i verksamheten. Hos oss är det avgörande att alltid erbjuda den bästa möjliga vården. Det handlar såväl om de IT-tjänster vi har som de faktiska behandlingarna och mottagandet som man får hos oss. Det jag känner en oro för i branschen är att fåmansbolag inte klarar av att hålla en hög utbildningsnivå över tid och med det kommer vi få svårare att rekrytera kompetenta medarbetare när tekniken och utvecklingen i branschen fortsätter att accelerera, avslutar Fredrik Wistrand.

 

Text: Anders Ekhammar

 

Källa: MyDentist

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev