Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Fortbildning inom endodonti är avgörande för att skapa ökat självförtroende och förbättra vårdkvaliteten

Den senaste forskningen inom endodonti visar att prognosen för en rotbehandlad tand skiljer sig avsevärt beroende på om det är en allmäntandläkare eller specialisttandläkare som utfört behandlingen. Det beror på olika faktorer, inklusive behandlarens skicklighet och erfarenhet, kunskapsnivå samt tillgång till modern teknik såsom dentalmikroskop och maskinella renssystem.

Monika Eriksson

Monika Eriksson är verksam som endodontist på flera av Smile Specialisttandvårdskliniker med ett brett upptagningsområde. Hon är även involverad i
Trainee-utbildningen inom Smile, som riktar sig till nyutexaminerade tandläkare och utgör en del av deras kompetensutveckling under det första året. Hon har observerat att yngre kollegor är nyfikna på nya tekniker och metoder men saknar den kliniska erfarenheten. De mer erfarna kollegorna å andra sidan besitter god klinisk kompetens men behöver ibland uppdatera sig med de senaste rönen inom området.

Monika noterar en ökande efterfrågan på vidareutbildning och tror att denna efterfrågan kan öka ytterligare, särskilt med tanke på Tandläkarförbundets rekommendation om kompetensutveckling på 20 timmar per år och EU-direktivets uppmaning till fortbildning. Regeringen utreder också möjligheten att införa ett eventuellt krav på fortbildning i Sverige för att säkerställa att legitimerad personal håller sig uppdaterad med teknik- och behandlingsutvecklingen och därigenom säkra patientsäkerheten.

För närvarande råder det en brist på specialistkompetens, vilket är ojämnt fördelat över hela landet. Detta, tillsammans med det ökade behovet av kompetenshöjning, ledde till att Monika startade Endodonti Akademin med syftet att öka kompetensen och sprida kunskap om aktuell forskning och moderna tekniker. Monika strävar efter att hjälpa andra tandläkare att uppnå högkvalitativ vård, stärka sitt självförtroende och därigenom förbättra prognosen för rotbehandlingar, med målet att fler patienter ska kunna behålla sina tänder.

Monika Erikssons passion för endodonti och hennes driv har tagit henne ut i världen, där hon blivit utvald till Key Opinion Leader för Dentsply Sirona och
representerar Sverige på olika internationella evenemang. Detta ger henne möjlighet att träffa världsberömda forskare, kliniker och utbildare från hela världen, vilket inspirerar henne att driva Endodonti Akademin framåt.

Under ett av dessa möten kom hon i kontakt med Dr Domenico Ricucci, en världsberömd forskare inom endodonti och kariologi, känd främst för sina histopatologiska studier och flitigt citerad i vetenskapliga artiklar inom branschen. Monika strävar efter att låta fler ta del av Dr Ricuccis kunskaper och har därför bjudit in honom till Stockholm för att hålla en tvådagars kurs i ämnet. Genom denna kurs hoppas Monika att kunna ge startskottet för ytterligare evenemang med internationella föreläsare.

Läs mer om fortbildningen här

Källa: Endodonti Akademin

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev