Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

31 december 2010

Förutsättningar för bättre hälsa hos blivande föräldrar och nyfödda barn i Västerbotten

I Västerbotten erbjuds numera alla blivande föräldrar ett kostnadsfritt hälsosamtal hos en tandhygienist. Föräldrarna får exempelvis fylla i ett hälsoformulär och delta i föräldraträffar som bl.a. tar upp levnadsvanor. När föräldrarna besöker öppna förskolan serveras hälsosamma mellanmål.

Under två år har Västerbottens läns landsting arbetat med spridningen av Salut-satsningens två första åldersmoduler (det väntade barnet och det nyfödda barnet). Vid slutet av året hölls det avslutande seminariet, vilket innebär att alla yrkesgrupper som möter de blivande föräldrarna och det nyfödda barnet nu har de verktyg som behövs för att ge stöd till goda matvanor, fysisk aktivitet och god psykosocial hälsa.

– Vårt mål är att Salut-satsningen ska bidra till en förbättrad och jämlik hälsa för alla barn i Västerbottens län. Det känns roligt att vi nu har spridit Salut så att alla blivande och nyblivna föräldrar i länet nås av de hälsofrämjande insatserna. säger processledare Magdalena Sundqvist.

För att nå ut till alla barn och deras föräldrar genomförs Salut-satsningens två första åldersmoduler i samverkan mellan mödrahälsovården, folktandvården, öppna förskolan, socialtjänsten och barnhälsovården.

Salut-satsningen drivs av Västerbottens läns landsting och utvärderas med stöd av Umeå Universitet.

Fakta

Psykisk ohälsa och övervikt är idag de största orsakerna till hälsoproblem hos barn. Salut-satsningen har initierats av Västerbottens läns landsting och är en hälsosatsning för barn och ungdomar och ett steg på vägen för att nå visionen; år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Målet är att stödja barnet och dess föräldrar under hela uppväxten med början redan under graviditeten.

Salut-satsningen är indelad i sju moduler som baseras på barnets olika åldrar. Inom varje modul prioriteras de insatser som bedöms mest angelägna i just den åldern. Barnet passerar under uppväxten genom modulerna och möts av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på flera nivåer. Genom Salut-satsningen följer samverkan som en röd tråd.

Satsningen har fått sitt namn från ordet salutogen som betyder hälsofrämjande. Med god hälsa menas här fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Källa/Läs mer på www.vll.se/salut ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev