Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

KONFERENS & MÄSSA

14 november 2021

Framtiden i fokus på Swedental på Stockholmsmässan

Den 17–19 november samlas tandläkare, tandtekniker, forskare, tandsköterskor, tandhygienister och studenter på Nordens viktigaste fackmässa för dentalbranschen, Swedental. Tillsammans med Odontologisk Riksstämma som går parallellt med Swedental kommer besökarna att träffa drygt 130 utställare, ta del av den senaste forskningen och titta på produktnyheter samt delta i riksstämmans vetenskapliga program.

Swedental och Odontologisk Riksstämma tar återigen ett helhetsgrepp kring utveckling inom tandvården med 130 utställare och ett fullspäckat seminarieprogram som innehåller 60 föreläsningar fördelade på tre fokusdagar; E-hälsa (onsdag), AI (torsdag) och Etik (fredag).

Några av de dagsaktuella forskningsrönen och ämnen som presenteras är;

Fetmakirurgi – ett hot mot tänderna?
En ökad grad av oral ohälsa hos patienter som genomgått fetmaoperation har beskrivits i litteraturen. I symposiet kommer såväl tandvårds- som medicinska aspekter i samband med fetmaoperation att belysas i syfte att försöka ge en helhetsbild över problematiken samt den kunskap som för närvarande finns inom detta område. Onsdag den 17 nov kl 13.00-14.00 SAL K2.

AI – Kommer roboten kunna ersätta tandläkaren?
Spaning in i den odontologiska framtiden. Vilka odontologiska projekt pågår redan inom artificiell intelligens och vem leder utvecklingen för närvarande? Hur kommer tandvården utvecklas i takt med att ny teknologi införs? Blir diagnostiken säkrare med AI? I Västra Götalandsregionen har man kommit långt med AI inom radiologi för att indikera karies och inom dermatologi blir diagnostiken säkrare med AI. Redan idag finns det robotar i våra hemmiljöer och ute i arbetslivet. När finns de i tandvården? Interdisciplinära nätverk måste byggas mellan olika professioner för att skapa det som krävs och nyfikna forskare behöver få tillgång till varandras frågeställningar och kunskap. Torsdag den 18 nov kl 13.00-14.30, SAL A8.

När munnen löser gåtan – tandvårdens roll i kriminalutredningar
Tandvården har en viktig rättslig roll både vid brottsuppklaring och identifiering av avlidna, därmed ställs stora krav på tandvårdsteamet att känna till principer för journalföring, relevant lagstiftning och dess tillämpning. Vad bör man tänka på när man dokumenterar tandstatus eller skador och hur man ska göra. Fredag den 19 november 09.00-10.30 SAL K2.

Stora ekonomiska resurser satsas, från såväl privata som statliga medel, på svensk forskning
I sin bok ”Kris i forskningsfrågan eller: vad fan får vi för pengarna?” problematiserar Hanne Kjöller tillståndet i den svenska forskningen. I detta symposium vill vi med utgångspunkt från hennes bok belysa följande frågeställningar: Forskningsslöseri/kunskapsluckor? Är forskningsfrågeställningarna till nytta för patienterna? Forskar man på rätt saker? Är resultaten tillförlitliga och av tillräckligt god kvalité? Skall forskningen vara helt fri, eller skall den styras av bidragsgivarna? Är de svenska universiteten för många och hur styrs de? Symposiet kommer att på ett lättfattligt sätt diskutera tillståndet i svensk forskning och vänder sig till alla med intresse för forskningsfrågor. Fredag den 19 nov kl 10.30-12.00 SAL A8.

Källa: Stockholmsmässan

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev