Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Trender

7 januari 2024

Framtidsspaning 2024 inom tandvården

Tandvården är vanligtvis inte särskilt påverkad av konjunktursvängningar, men kontinuerliga förändringar är oundvikliga. Många trender har redan börjat ta form, vilket gör det relativt enkelt att förutse vissa händelser som sannolikt kommer att inträffa under 2024.

Tandvårdspolitik

Den politiska debatten om tandvårdens kostnader förväntas fortsätta, flera utredningar och förslag om förändringar i tandvården kommer sannolikt att fokusera på ekonomiska justeringar, snarare än förbättrad tandhälsa.

Tillväxt

Tillgängligheten av personal förväntas bli en begränsande faktor vilket kan leda till en stagnation i tandvårdsproduktionen. Bristen på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor särskilt utanför storstadsområdena kommer troligtvis att resultera i fortsatta köer och begränsad tillgänglighet av tandvårdstjänster. Tillväxten förväntas primärt drivas av inflation och ökade behandlingskostnader snarare än en ökning av produktionen.

Arbetsmarknad

Sysselsättningsgraden inom tandvården förblir hög. Det ökande missnöjet med låga löner, särskilt för tandsköterskor och delvis tandhygienister, kan potentiellt leda till ökad personalomsättning eller övergång till andra yrken. För arbetsgivare inom den offentliga tandvården är det viktigt att adressera frågor som ledarskap, arbetsvillkor, arbetsmiljö och konstruktiva politiska åtgärder på regional nivå för att undvika ytterligare rekryteringsutmaningar.

Tandteknikproduktion och automatisering

Tandteknikproduktionen blir alltmer automatiserad med CAD/CAM-teknik. Tandtekniker förväntas agera som material- och tillverkningstekniska konsulter, särskilt då tandläkare har svårt att hålla sig uppdaterade om den senaste tekniken och den snabba tekniska utvecklingen. Den svaga svenska kronan bör gynna svenskproducerad tandteknik och tjänster.

Färre tandvårdsföretag och konsolidering

Konsolideringen och globaliseringen inom den privata tandvården förväntas fortsätta med uppköp och sammanslagningar, beroende på det finansiella ränteläget och tillgång på riskkapital. Detta kan resultera i färre individuella tandvårdskliniker och tandtekniska labb, med en ökad andel anställda och minskat antal småföretagare inom branschen.

Teknikutveckling och digitalisering

Digitaliseringen förväntas öka och många IT-funktioner och tjänster kommer att integrera AI. Användningen av 3D-röntgen (CBCT) och 3D-utskrifter förväntas öka, liksom användningen av olika molntjänster för journalsystem, planeringsverktyg, betalsystem och andra internettjänster.

Information och utbildning

Webbutbildningar och digitala möten förväntas bli vanligare, drivet av effektivitet och låga kostnader. Detta kan påverka fysiska kurser, evenemang och mässor. GDPRs påverkan blir tydligare. Behov av källkritik ökar och ansvar för spridning av saklig information förväntas bli alltmer viktig.

Media

Konsekvenserna av GDPR kommer att påverka marknadsföring på olika kommunikationsplattformar inte minst på sociala medier men även andra kanaler. En ökad efterfrågan på värdeskapande informationskanaler förväntas. Tryckta tidningar kommer att finnas kvar ett tag till men fortsätter att minska till förmån för digitala alternativ.

Hur påverkas du av utvecklingen?

Hur du påverkas av dessa förändringar beror till stor del på ditt egna intresse och förändringsvilja. Utbildning är nyckeln. Att vara öppen för att lära dig nya färdigheter samt delta i olika utbildningar är avgörande för att möta framtidens utmaningar inom tandvården.

/Per Ahlberg, Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev