Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Utvärdering

28 augusti 2017

Fri tandvård till unga vuxna utvärderas

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska göra en utvärdering av förhöjd åldersgräns för fri tandvård för unga vuxna. Utvärderingen är egeninitierad.

Den 1 januari 2017 höjdes åldersgränsen för fri tandvård i Sverige. Höjningen införs stegvis under tre år, med start 1 januari 2017 då åldersgränsen höjdes från 19 år till 21 år. År 2018 och 2019 höjs åldersgränsen till 22 år respektive 23 år.

Västra Götalandsregionen har, till skillnad från övriga landsting och regioner, redan från 2008 erbjudit fri tandvård till unga vuxna även efter 19 års ålder. År 2008 erbjöd Västra Götalandsregionen fri tandvård till unga vuxna till och med det år de fyller 20 år, en åldersgräns som successivt höjts sedan dess. År 2016 erbjöd regionen fri tandvård till unga vuxna till och med det år de fyller 24 år.

Eftersom att Västra Götaland har ett så skiljt regelverk gällande fri tandvård för unga vuxna, jämfört med övriga landet, påminner situationen om ett naturligt experiment. Med uppgifter från Västra Götalandsregionen och uppgifter från minst ett landsting som inte har haft förhöjd åldersgräns för fri tandvård finns mycket goda förutsättningar för att utvärdera effekten av satsningen på fri tandvård för unga vuxna.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med projektet är att studera effekterna av höjda åldersgränser för den avgiftsfria tandvården. Granskningen kommer att fokusera på följande frågor:

  1. Vad är effekten på besöksbenägenheten av fri tandvård till unga vuxna?
  2. Ser denna effekt olika ut för unga vuxna från olika socioekonomiska bakgrund? Specifikt, har reformen haft större effekt på ungdomar från ekonomiskt svagare hushåll än för övriga grupper?
  3. Hur troligt är det att unga vuxna besöker tandvården när den ej längre är avgiftsfri? Är det skillnad mellan grupper som har haft avgiftsfri tandvård till och med 24 års ålder jämfört med dem som har haft det till och med 19 års ålder?

Källa: Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev