Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

9 april 2012

Friskare äldre med rätt medicin, bättre munvård och hälsocoachning

Bättre samarbete mellan landstinget och kommunerna ska göra det bättre för både de friska och sjuka äldre i Värmland.

– En av våra utmaningar är att se till så att äldre får en trygg och frisk ålderdom. För fem år sedan startade vi i Värmland ett samarbete mellan kommunerna och landstinget. Äldres hälsa pekas ut som ett av fyra områden som vi tillsammans kan förbättra, säger landstingsrådet Elisabeth Kihlström (KD) som sitter i styrgruppen för Nya perspektiv.

Gert Ohlsson (FP), Elisabeth Kihlström (KD) och apotekare Catrin Furster på Landstinget i Värmland.

Rätt läkemedel till äldre

Under de senaste åren har man nationellt uppmärksammat problem med överförskrivning och olämpliga kombinationer av läkemedel till äldre patienter.

– Det är risk att äldre och sjuka patienter får för många läkemedel. Det kan exempelvis innebära att de blir förvirrade, blir torra i munnen eller får lättare att ramla och slå sig. Det kan och vill vi förebygga, säger apotekare Catrin Furster på Landstinget i Värmland.

När en patient kommer in till sjukhuset görs en läkemedelsavstämning för att ta reda på vilka läkemedel patienten får, och vilka läkemedel som patienten tar. När patienten sedan skrivs ut görs en läkemedelsberättelse där vårdpersonalen talar om vilka läkemedel som gäller för patienten. På de kommunala boendena görs också läkemedelsgenomgångar en gång om året.

En arbetsgrupp bestående av läkare och sjuksköterskor från slutenvården och vårdcentralerna har tillsammans med vårdpersonal från kommunerna tagit fram länsgemensamma riktlinjer för hur arbetet med läkemedelsavstämning och läkemedelsberättelse ska se ut och hur en läkemedelsgenomgång ska fungera.

– Vi stöttar och hjälper läkare och sjuksköterskor att komma igång med arbetet. Vi ger också kurser för kommunernas omvårdnadspersonal i vilka alternativ som finns till läkemedel. En person som har svårt att sova kanske inte alltid behöver läkemedel. Det kan ibland räcka med att se till att inte vara hungrig när man lägger sig, säger Catrin Furster.

Hälsocoacher på försök

God hälsa är viktigt även långt upp i åren. Därför görs nu en studie och försöksverksamhet med hälsocoacher på vårdcentralen. I Värmland samarbetar landstinget med Friskvården i Värmland och kommunerna Hammarö, Kil, Sunne och Säffle i studien som görs av statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen.

– Totalt har 400 värmlänningar i åldern 60-75 år anmält sig till studien! Vi kommer att följa dem under ett år med ett uppföljningsmöte ett halvår senare. Vårt uppdrag är att ge individen stöd och verktyg för att på egen hand ta ansvar för sin hälsa och förändra sin livsstil, säger hälsocoach Karin Jacobsson på vårdcentralen Skoghall-Lövnäs.

Med tesked och pennlampa fixas munvård till de sjukaste

– En dålig munhygien har stor betydelse för hela hälsan. Det kan drabba både förmågan att kommunicera och att kunna tillgodogöra sig mat och dryck, säger tandhygienist Lena Lindqvist.

Under året utbildas vårdpersonal inom landstinget och den kommunala vården i ett verktyg för bättre munvård. Bland annat bedöms röst, läppar, tandkött och tunga utifrån fastställda kriterier.

– En pennlampa och en tesked är redskapen som behövs för att utföra en munhälsobedömning, säger tandhygienist Lena Lindqvist på Folktandvården, som tillsammans med Region Värmland anordnar utbildningar för vårdpersonal.

Många äldre får också tandvård i hemmet med hjälp av mobil tandvård. Värmland är först i landet med en rutin för vad man får och inte för utföra i hemmet när det gäller mobil tandvård.

– Det är viktigt för patientsäkerheten att man som personal vet vad man får utföra i hemmet och vad som kräver att man ska in till en tandvårdsklinik, säger Gert Ohlsson (FP) som är ordförande i folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Källa: Landstinget i Värmland

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev