Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

insändare/debatt

4 augusti 2022

”FTV riskerar att bli en organisation där deltidsarbetande kvinnor arbetar med akuttandvård och barntandvård!”

Det tycks föreligga stora problem inom Folktandvården nationellt idag. Kanske har man hamnat i en ond cirkel? Kan det landa i brist av tydligt ledarskap?

Unga tandläkare går till Folktandvården direkt från grundutbildningen. Får någon typ av handledning, men förmodligen inte tillräckligt systematisk och bra efter att tandläkarnas AT-utbildning togs bort. Då försvann även en kvalificerad AT-handledarutbildning. Dessa AT-handledare finns inte längre, och Regionerna tycks heller inte ha program för handledare nationellt.

Cirkeln börjar då med att de unga försvinner till den privata sektorn efter ett par år. Tandläkarnumerären sjunker i Folktandvården. Nya unga kommer in. På grund av för få tandläkare får de ägna sig åt enbart politiskt prioriterade patienter, barn och akuta vuxna. Då de inte får ägna sig åt hela den odontologiska paletten, slutar de och går till privatsidan, där man kan välja vad man vill göra och på vilka patienter.

Så rullar hjulet på. Sedan frågar det Nationella PlaneringsStödet (NPS) årligen alla tandvårdschefer hur bemanningssituationen är? Bilden blir ju givetvis att det är brist på tandläkare (och även tandhygienister). Alltså i Folktandvården, inte nationellt! Trots att internationella jämförelser visar att situationen internationellt är god.

Denna politiska ”laissez-faire”-inställning i Sverige stör mig. Nu kommer det givetvis skrikas om en ny tandläkarutbildning i Jönköping, viket på några års sikt kommer att ytterligare öka antalet privattandläkare på utbildningsorterna.

Nej, jag tror Folktandvården är på väg mot sin undergång, om inget görs inom FTV nationellt och på den politiska arenan i denna fråga.

FTV riskerar annars att bli en organisation där deltidsarbetande kvinnor arbetar med akuttandvård och barntandvård!

 /Raimo Pälvärinne
leg, tdl , odont. lic.

 

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev