Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Partnersamarbete

Verksamhet

24 februari 2021

GHP Specialisttandläkarna – Sveriges enda specialisttandvårdskedja utan egen allmäntandvård

Hos GHP Specialisttandläkarna är övertygelsen att en hög grad av specialisering och ett väl fungerande nätverk mellan specialister leder till högre kvalitet i de utförda behandlingarna.
Läs mer om framgångsreceptet som knyter ihop tre specialistkliniker och ett tandtekniskt laboratorium.

Varför en hel kedja med bara specialister?

Daniel Andersson är VD på GHP Specialisttandläkarna. Han berättar att GHP tillför nytta till både patienter och remittenter:

’- Det är vår tro på GHP att ju mer du gör något, desto bättre blir resultatet. Vi kallar det för Kvalitet genom specialisering. Tack vare flera multidisciplinära specialistkliniker har vi ett stort utbud av specialistkompetens och vi har ambitionen att hela tiden nyttja den styrkan i våra möten med patienterna så att de får rätt behandling i rätt tid. Vi har ofta flera specialister och sköterskor inom samma specialistområde vilket ger en bred bas vid särskilt svåra fall.

Behandlingarna görs vid en och samma klinik, från undersökning till efterkontroller, så att patienten slipper skickas från plats till plats. Det skapar nöjdare patienter som får en kortare vårdtid och kan skickas tillbaka snabbare till remittenten för sitt normala vårdbehov.

VD GHP Specialisttandläkarna Daniel Andersson

VD GHP Specialisttandläkarna Daniel Andersson

’- Något som särskiljer oss från andra tandvårdskedjor är att vi inte erbjuder allmäntandvård. Vår styrka är att vi är helt fokuserade på specialisttandvård och våra remittenter vet att de alltid får tillbaka sina patienter efter slutförd behandling. Vi arbetar även med att hjälpa och utveckla våra remittenter där vi finns tillgängliga genom bland annat rådgivning och auskultation. Genom att agera multidisciplinärt med flera olika specialiteter under samma tak, kan vi skapa bästa möjliga behandling för våra patienter vilket skapar förtroende mellan oss, patienten och den remitterande tandläkaren.

– Allt sammantaget bygger detta arbetssätt långsiktiga och transparenta relationer med våra remittenter – många av dem har varit med oss i över 15 år.

Flexibelt företag med höga ambitioner.

GHP Specialisttandläkarna ingår i en svensk sjukvårdkoncern, GHP Specialty Care, som bedriver både öppen och slutenvård i Norden och Mellanöstern. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Förvärvade kliniker behåller hög autonomi och samarbetar med varandra, hela tiden med stöd från GHP.

– Vi drivs som ett litet företag men med det stora företagets trygghet och resurser. Med det menar jag att beslutsvägarna är korta och genomförandet snabbt när beslutet är taget, som Daniel Andersson uttrycker det.

För att få drivkraften åt samma håll är företaget flexibelt med hur ersättningen kan se ut till ägare och anställda.

– Vi vill möta det behov som finns på arbetsmarknaden, oavsett om det som efterfrågas är anställningstrygghet eller ett incitament där man delar strategi, vision och risk.

Plan för generationsskiftet.

Under 2020 har GHP Specialisttandläkarna stärkt kulturen och förtydligat värdegrunden.

– Att förtydliga vår värdegrund har varit väldigt roligt och givande där all personal träffats och diskuterat vad som betyder mycket för just dem. Det blev en hel del intressanta samtal fullt med nya insikter.

Klinikerna har en överlämningsstrategi inför kommande pensionsavgångar.

– En del av de remisser vi får är ställda till den specifika tandläkaren, detta förtroende vårdas och förs över till kliniken och de övriga specialisterna.

Man praktiserar därför ett ständigt lärande med terapimöten, auskultationer och fallbeskrivningar – och anställer både yngre och mer erfarna specialister som får arbeta sida vid sida.

GHP Specialisttandläkarna håller just nu på att rekrytera till alla sina kliniker i Sverige.

– Till Stockholm på Sophiahemmet har vi en annons ute nu avseende protetik och i Nacka, som precis ökat från 11 till 16 behandlingsrum letar vi just nu nya kollegor. Vi har inte bråttom utan det viktiga för oss är att det blir rätt.

Tillväxt och framtid.

Den närmaste framtiden ska GHP Specialisttandläkarna växa organiskt genom fler specialiteter, närmast i tiden ligger ortodonti. För den fortsatta expansionen är strategin att växa tillsammans med andra kliniker, kedjor, organisationer och institutioner som behöver stöd i svårare fall. Därutöver kan det även komma att handla om förvärv och nyetableringar på lokala marknader där vi ser att vi kan göra skillnad.

Fakta om GHP Specialisttandläkarna:

Företagets kliniker finns i Norrköping, Nacka och Stockholm där 26 specialister (totalt 90 medarbetare) inom sex olika specialistområden årligen tar hand om cirka 5.000 remisser från drygt 600 tandläkare.

GHP Specialisttandläkarna Nacka är landets största privata enhet för specialisttandvård, med 16 behandlingsrum och har nyligen flyttat in i vårdhuset Curanten i Sickla.

GHP Specialisttandläkarna Stockholm ligger på Sophiahemmets sjukhus i centrala Stockholm.

GHP Specialisttandläkarna Norrköping ligger på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

GHP Tandteknik är ett tandtekniskt laboratorium med 13 tandtekniker som delar lokaler med kliniken i Curanten i Sickla.

Källa: GHP Specialisttandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev