Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

26 februari 2022

Hälften av Sveriges regioner ställer sig bakom en ny tandläkarutbildning

Fler än hälften av Sveriges regioner har nu tecknat avsiktsförklaring om samarbete kring den nya tandläkarutbildning som Jönköping University planerar att starta. Region Norrbotten är den senaste regionen att skriva under avsiktsförklaringen.

– Vi har stor brist på tandläkare och därför är detta samarbete jätteviktigt för oss, säger Maria Pettersson, verksamhetschef för Folktandvården i Norrbotten.

Utbildningen är ett strategiskt samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet samt Region Jönköpings län – med Folktandvården och Odontologiska Institutionen – i nära samverkan med landets Folktandvårdsorganisationer. Avsiktsförklaringar om samarbete har tidigare tecknats med 10 av landets 21 regioner. Med Region Norrbottens undertecknande innebär det att fler än hälften av landets regioner kommer att medverka. Tandläkarstudenterna ska få cirka 150 dagars klinisk träning vid geografiskt spridda tandvårdskliniker över hela landet.

– Vi har ett stort behov att rekrytera nya tandläkare till Norrbotten, och denna verksamhetsförlagda utbildning ger oss tätare kontakt med studenten och möjlighet att anställa dem efteråt, säger Maria Pettersson. Vi skulle kunna anställa minst 30 tandläkare direkt.

Den nya tandläkarutbildningen tar avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen och använder banbrytande teknik redan från start. Innan studenterna får träffa sina första patienter får de övningsborra virtuellt i simulatorer utvecklade för att träna manuell färdighet för odontologisk behandling.

– Utbildningen blir både innovativ och praktiknära, säger Maria Pettersson. Inte minst simulatorerna är fantastiska, och gör att studenterna får öva på praktiska moment innan de möter patienter, vilket säkrar en hög kvalitet i detta praktiska yrke.

Tandvårdskompetensen koncentreras idag till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar skapar kompetensluckor som – enligt Universitetskanslersämbetets prognos 2021 – väntas kvarstå minst fram till 2035, om ingenting görs åt saken.

– Tandläkare är idag ett bristyrke i Sverige, och många medborgare får inte den hjälp de behöver. Tandhälsan är med andra ord inte jämlik idag. Med den nya tekniken, det nära samarbetet med Region Jönköpings Län och utbildning förlagd till tandvårdskliniker runt om i landet bidrar vår utbildning till att säkra tandvårdskompetensen för framtiden, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Med en ny utbildning kommer antalet befintliga studieplatser för tandläkare att utökas och komplettera nuvarande utbildningsorter, samtliga med lång historia: Stockholm (start 1898), Malmö (start 1949), Umeå (start 1956) och Göteborg (start 1967). Genom samverkan kring den nya centrumbildningen för odontologi och oral hälsa skapas förutsättningar för innovation och forskningssamarbeten, liksom samläsning med studenter på läkarutbildningen vid Linköpings universitet.

– Detta blir den första nya tandläkarutbildningen på över 50 år, och kommer att skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige, säger Agneta Marell.

Arbetet med en ny tandläkarutbildning sker i nära samverkan med Linköpings universitet, Region Jönköpings län och Jönköping University.

De 11 regioner som har tecknat samverkansavtal är:
Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Källa: Jönköping University

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev