Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Utveckling

26 oktober 2023

Håller svensk tandvård på att tappa greppet?

Är fusk, inkompetens och patientosäkerhet en realitet inom svensk tandvård? Många rapporter de senaste åren tycks antyda detta. Den svenska situationen uppmärksammas nu även i våra grannländer. Dental24 har talat med en svensk tandläkare som anser att svensk tandvård har mycket att förbättra.

Håller svensk tandvård på att tappa greppet?

Svenska myndigheter har publicerat flera rapporter de senaste åren som varit allt annat än smickrande för svensk tandvård. 2018 publicerade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en rapport som visade att man funnit brister i 45 av 51 granskade vårdgivare, nästan nio av tio.

Ökat antal indragna behörigheter

Antalet anmälningar till IVO liksom antalet återkallade behörigheter har ökat de senaste åren.  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN får fler granskningar från IVO och fråntar allt fler tandläkare behörighet. 2017 drogs 2 tandläkarelegitimationer in av HSAN. År 2021 var den siffran 13 och 2022, drogs det in 20 tandläkarelegitimationer.

Fusk med tandvårdsstöd och organiserad brottslighet

I en rapport från 2019 uppskattade IVO att fem procent av det utbetalade tandvårdsstödet 2018 var felaktigt. Det betyder i så fall 300 miljoner kronor. Av de 300 ansågs 200 miljoner vara avsiktligt fusk. Enligt en studie från Polisen 2021 gick 60 miljoner av de 200 miljonerna till organiserad brottslighet.

Dåliga moral

Försäkringskassan upptäcker saltade redovisningar, omotiverat dyra behandlingar, slarv, fusk och illa dokumenterade behandlingar. Det har varit för lätt att fuska, anser bland annat tandläkare Henrik Toremalm, som var ledamot i HSAN 2010–2022. Han intervjuades nyligen i norska Tannlegetidende där han påpekar att tandvårdssubventionen är den enda statliga förmånen som behandlaren helt automatiskt kan ta ut själv.

– Det kan vara frestande för vissa aktörer att utnyttja systemet. Kontrollfunktionerna måste därför ständigt förstärkas för att förhindra missbruk av systemet, sa Henrik Toremalm till Tannlegetidende.

Mer noggranna kollar helt logiskt

Tandläkare Pelle Pettersson

Sedan 2017 har Försäkringskassans kontroller skärpts. Många tandläkare som Dental24 pratat med är irriterade på Försäkringskassans allt grundligare kollar. En tandläkare som försvarar myndigheternas agerande är Pelle Pettersson. Han har arbetat som tandläkare, både kliniskt, som utbildare och inom industrin. Han föreläser idag om vårdkvalitet och relationer med myndigheter.

– Myndigheterna vill inte vara jävliga. De ställer över sju miljarder kronor till förfogande. Självklart skall de användas på bästa sätt. Det får inte vara så att 300 miljoner per år betalas ut fel, baserat på felaktiga diagnoser, felaktiga behandlingar eller att tandvården utförs på ett undermåligt sätt och att fel uppgifter lämnas in till ett skattefinansierat system. Nu har myndigheterna ledsnat och det är det vi ser effekterna av.

Dåligt utbildade tandläkare

Enligt Pettersson är svenska tandläkare i grunden högst kompetenta. Felet ligger i den svenska tandläkarutbildningen, som är undermålig. Det finns heller inget krav på vidareutbildning, vilket i stort sett hela Europa och USA infört.

– Man lär ut behandlingar som man gjorde dem för 10–15 år sedan. Ibland får man ingen praktisk utbildning alls, exempelvis när det gäller att utföra hela proteser på patient. Det finns extrema fall där studenter fått göra en enda rotfyllning – i en framtand – under fem år. Enstaka studenter får enbart rotfylla på plastattrapper.

Undermålig utbildning är en bidragande orsak till att svenska tandläkare överlag är dåliga på att använda och tolka röntgenbilder, anser Pettersson. IVO-rapporten från 2018 tycks bekräfta detta. Av 204 granskade journaler uppfyllde endast 33 procent av journalerna kraven på god kvalitet enligt tandvårdslagen, i fråga om röntgendokumenation.

– IVO menar att allt för många tandläkare uppvisar oskicklighet i yrkesutövning, så att det utgör en fara för patientsäkerheten.

Pettersson berättar om remisser, där remitterande tandläkare missat multipla infektioner, svåra kariesangrepp och cystor – helt enkelt för att man tagit för få röntgenbilder, eller tagit dem felaktigt.

– Tandläkarna kan allt för ofta inte diagnosticera normal anatomi. Och de tar för få bilder. När jag föreläser brukar jag visa lite röntgenbilder, och så får tandläkarna berätta vad de upptäcker. De flesta ser två, kanske tre saker.

I själva verket finns det över 15 patologier på röntgenbilden. Och alla skall skrivas in i journalen, bedömas och diagnosticeras, enligt regelverket.

Dålig koll på regelverk

Det finns också viss ignorans om hur tandvårdsförsäkringen fungerar, enligt Pettersson. Många tandläkare klagar över att systemet är komplicerat och att det är systemet som är orsaken till att det blir fel. Detta håller inte Pettersson med om.

– Vill man titta på hur det funkar, går man in på tlv:s hemsida. Där har du hela regelverket, det står exakt vad som gäller. Det är bara att sätta sig och läsa. Det finns en lightversion av hela förordningen. Du kan söka i registret. Det här systemet är hur bra som helst. Det är så pedagogiskt.

KÄLLOR:

Tannlegetidende: Fusk og imkompetense öker blant svenske tannleger

Socialstyrelsen Verksamhetsredogörelse för 2022

Polisens studie om organiserad brottslighet

Dental24:s intervju med f.d IVO-tandläkaren Lars Svärd

Dental24:s intervju med Försäkringskassans försäkringsodontologiske koordinator Lars Sjödin

IVO-rapport: Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården

 

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev