Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ledarskap

17 november 2009

Han vill ha bättre ledarutbildning

SWEDENTAL. Raimo Pälvärinne (bilden), ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening, identifierar de viktigaste framtidsfrågorna: Bättre ledarutbildning och arbetsfördelningen mellan tandläkare och tandhygienister.

Alltför få söker jobb som klinikchefer, konstaterar Raimo Pälvärinne när vi träffas under en paus i Swedentalmässan. Inom tandläkaryrket, liksom i många andra branscher, drar sig ungdomarna från att söka chefsjobb. En anledning kan vara att tandläkarutbildningen är dålig på ledarutbildning.

– Det är faktiskt märkligt. Nu vet jag att odontologiska institutionen i Umeå har lagt till en UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). Fler behöver följa efter om vi ska klara chefsförsörjningen i framtiden, säger han.

Raimo Pälvärinne kommer snart att själv bli tf klinikchef i Ödeshög parallellt med tandvårdsdirektörsjobbet, i väntan på att man hittar en klinikchef på permanent basis. Under sina 11 år som ordförande i Svensk Folktandvårdsförening har han sett till att föreningen har blivit remissinstans i tandvårdsfrågor och han har medverkat till att få till stånd en nationell modell för frisktandvård. Nu är omkring 225 000 patienter ansluta till Folktandvårdens fastprissystem.

Han har också medverket till en nationell forskarskola inom odontologin.

– Nyligen hade vi kick off för 20 doktorander som påbörjar sin utbildning till forskare och specialisttandläkare, säger Raimo Pälvärinne.

Det är goda nyheter för den framtida tillgången på lärare och forskare. Inte minst viktigt inför de stora förestående pensionsavgångarna.

En annan viktig framtidsfråga är arbetsfördelningen mellan tandläkare och tandhygienister. De senare håller på att vässa sin utbildning och positionerar sig för att ta över en del av tandläkarnas arbete. Hur ser Raimo Pälvärinne på det?

– Vi måste helt klart ändra vårt arbetssätt för att klara den tyngre arbetsbördan. Vi välkomnar bättre utbildade tandhygienister, men vi anser att utbildningen ska vara klinisk. Det är inte lika värdefullt med forskande tandhygienister, säger han.

Det gäller att träna upp förmågan att jobba i tandvårdsteam, där tandhygienister tar över en del av arbetet. Men Raimo Pälvärinne varnar också för bakslag:

– Det har hänt att tandhygienister har missat diagnoser. Men det är ju något händer ju även tandläkare, säger han.

Andra sätt att möta den ökande efterfrågan på tandvård är att locka hem de många tandläkare som lämnade Sverige i slutet av 90-talet, och de cirka 200 svenska studenter som i dag studerar utomlands. Rekrytering av tandläkare främst från Grekland och Portugal är en annan möjlighet.

– Särskilt den portugisiska utbildningen är bra, säger Raimo Pälvärinne.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev