Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

13 september 2010

Har alla tandtekniska företag ”rent guld i påsen”?

Debattartikel av Stephan Philipsson, CDI Dental AB:

 

Svensk tandteknik har under de senaste 8-10 åren förändrats från att ha varit en svensk hantverksindustri till att även ha en inte helt obetydlig importhandel. För att vara konkurrenskraftiga har flera svenska tandtekniska företag etablerat samarbete med leverantörer utanför landets gränser. Allt för att följa med i den globala konkurrensen och erbjuda svensk tandvård rimliga kostnader av tandtekniska produkter.

På grund av bristande eller avsaknad av intern kvalitetskontroll har riskerna ökat att ”man tummar på” kvalitén. Det framkom bland annat i en pågående studie av importerad tandteknik som nyligen presenterades i Stockholm och på SVT Rapport den 9 september. Även i Danmark har liknande kvalitetsproblem med falsk innehållsdeklaration nyligen rapporterats.

I en rapport från Läkemedelsverket från förra året framgår att kunskaperna och riskhantering är mycket dåliga bland undersökta dentallabboratorier.

Från Sveriges Tandtekniker Förbund framhåller man att det är importen från Kina som är orsaken till kvalitetsproblemen, vilket kanske inte är hela orsaken till problematiken?

Det verkar som om branschen är i behov av en genomgripande kontroll för att säkerställa både tandläkare och patienterna den berättigade innehållsinformationen avseende ursprung, kvalité och pris på tandtekniska arbeten.

Tyvärr visar bekymret på fortsatt vaga regler och bristfälliga innehållsdeklarationer. Men att garantera kunder från företag som helt åsidosätter gällande lagstiftning är svårt att komma i från. Det är därför av avgörande betydelse att kraven på säker kvalitetskontroll är lika för alla företag. Oavsett om de tillverkas på svenska eller utländska dentallaboratorier.

 

God kontroll och uppföljning är hörnpelarna i ett kvalitetssystem.

Varje dentallaboratorium måste förstå betydelsen att kontrollera hela produktionsprocessen med ett effektivt kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledning handlar i grunden om två saker; att få nöjdare kunder och hålla nere kostnaderna. Det borde därför vara självklart för alla seriösa företag att arbeta efter ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem. Oavsett om produktionen ligger inom eller utanför EU’s gränser. Det är inte var produkterna tillverkas som avgör kvalité och ”säkra produkter”!

Importen av tandtekniska material och tillverkning i billigare länder har ökat. Det innebär att frågor inom området CSR (Corporate Social Responsibility) bör vara en självklar del vid urvalet av underleverantörer till ett svenskt dentallaboratorium.

För att ytterligare markera företagets internationella sociala ansvar finns det organisationer som man kan kvalificera sig att bli ansluten till. Ett exempel på en sådan världsomspännande organisation är UN Global Compact. Det innebär att företaget tar på sig ett långsiktigt och målmedvetet arbetssätt, att med sin underleverantör öka förståelsen och kunskapen om viktiga internationella frågor.

 

Hur kan seriösa företag arbeta för att garantera sina kunder prisvärda produkter till bibehållen hög kvalité?

I dag kan varje dentallaboratorium kontrollera sitt material via oberoende forskningsinstitut. Ett företag som specialiserat sig på kontroll av tandtekniskt material är t.ex. Swerea KIMAB .

Där genomförs materialkontroll vilket ger konsumenterna i slutledet en ökad säkerhet att materialspecifikationer stämmer med referensmaterialet. Denna kontroll borde naturligtvis vara en självklarhet för alla dentallaboratorium. Oavsett om produkterna är tillverkade i Sverige eller importerade från ett annat land. Här har många även svenska dentallaboratorium mycket kvar att leva upp till.

 

Beställaren är den bästa ”kvalitetskontrollanten”!

En central del i ett väl utvecklat kvalitetssystem är uppföljningen av upplevd kvalitet från beställaren. Genom rutinmässig och ständigt återkommande kvalitetskontroller skapar företaget en kvalitetsförbättring enligt Kaizen konceptet . En ytterligare åtgärd för effektiv kvalitetsuppföljning är införandet av individuella arbetskvalitetskort. Det lägger grunden för en effektiv dialog med fokus på kvalité och funktion.

 

Affärsmodellen styr kvalité och kostnadsutveckling .

Låt oss slå fast det tandtekniska företaget har hela produktansvaret och att det råder fri prissättning . Oavsett om det är ”hemmatillverkning” eller importprodukter. Grunden för en väl fungerande bransch bygger på företagets ärlighet och ansvarskännande för sin affärsverksamhet. Det är beklagligt för en bransch när ett företag använder falska varudeklarationer såsom nyligen redovisades i Danmark och därmed avsiktligt åsidosätter gällande lagar och föreskrifter.

Vi välkomnar därför de pågående undersökningarna av den svenska dentalmarknaden. Men vi hoppas att den omfattar alla företag som levererar tandtekniska produkter. Händelsen i Danmark är kanske bara toppen på ett branschproblem som också omfattar flera svenska företag? Oavsett de importerar eller tillverkar tandteknik i egen regi.

Att dra konklusionen att alla dentaltekniska produkter från Kina skulle vara bristfälliga är sannolikt fel. Kan kineser tillverka andra högteknologiska produkter med hög kvalitet kan de med all säkert även tillverka tandtekniska produkter med hög kvalitet. Det är nog snarare en fråga om att erbjuda fri konkurrens, bra logistik och effektiv produktionsstyrning med riktiga kvalitetsrutiner.

Det är beställarens ansvar att se till att alla underleverantörer har ett ärligt uppsåt och kvalitetssäkrade processer.

 

Stephan Philipson

Marknads & kvalitetsansvarig
CDI Dental AB

 

Läs även: Allvarligt fusk med guld i kinesiska tandkronor

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev