Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

14 maj 2009

Här är din tjänstepension

Det finns en pension som alltför ofta glöms bort när man talar om pensioner – tjänstepensionen. Det är den pension som är minst känd, men som kommer att ge dig en bra guldkant på tillvaron som pensionär. Så här fungerar den.

Tjänstepensionen är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att sätta av en del av löneutrymmet till en pension.

  • För dig som har landsting eller kommun som arbetsgivare heter avtalet KAP-KL.
  • För dig som är anställd privat med kollektivavtal heter avtalet ITP.

De olika avtalen ser lite olika ut, men principen är densamma. Arbetsgivaren sätter av en pensionspremie i förhållande till lönen och du kan i viss mån själv välja hur den ska placeras.

Premierna går först till en så kallad valcentral, som administrerar alla pensionsval och ser till att dina pengar hamnar hos det försäkringsbolag du har valt. Om du inte gör något val skickas premien till det försäkringsbolag som parterna har enats om för ickeväljarna. Det är KPA för landstingsanställda och Alecta för privatanställda.

Det finns två olika former för tjänstepensioner: förmånsbestämd och premiebestämd. Storleken på en förmånsbestämd pension bestäms av slutlönen, medan en premiebestämd pension bara kan bli så hög som de inbetalda premierna räcker till.

För några år sedan omförhandlades tjänstepensionsavtalen, från att nästan helt ha varit förmånsbestämda till att nästan helt bli premiebestämda. Det här gör att det blir allt svårare att i förväg säga hur hög din tjänstepension kommer att bli. Speciellt om du har många år kvar till pensionen.

Det betyder också att ansvaret för din pension i högre grad ligger på dig själv. Du har alltså allt att vinna på att lära dig hur din tjänstepension fungerar.

För landstings- och kommunalanställda: KAP-KL

Du som tjänar under 31 800 kr i månaden får en tjänstepension som är premiebestämd, dvs den blir så hög som premierna räcker till. Den börjar räknas från det du fyller 21 år. Du ska själv välja försäkringsbolag som ska förvalta din pension och hur den ska placeras. Du har fått brev från din valcentral om vilka försäkringsbolag du kan välja mellan.

Den premiebestämda tjänstepensionen kan du ta ut tidigast från 55 år.

Det här avtalet ingick 1998.  Du som har inkomster från åren innan dess har fått en intjänad pensionsrätt framräknad. Den kommer att räknas upp lite för varje år som går och ingår i din tjänstepension när den börjar utbetalas.

Om du tjänar mer än 31 800 kr får du en tjänstepension som är förmånsbestämd och som du börjar tjäna in till från 28 års ålder. Den förmånsbestämda pensionen blir 55 procent av lönen som ligger över 31 800 kr och för att få full sådan pension måste du ha arbetat i 30 år.

Du kan ta ut din förmånsbestämda tjänstepension tidigast från 61 och senast vid 67 års ålder.

Läs mer hos den valcentral du tillhör. Det kan vara: Pensionsvalet, www.pensionsvalet.se, Electum Pensionstjänst, www.electum.se,  eller Selectum, www.selectum.se.

Fråga din arbetsgivare vilken du hör till.

För privatanställda: ITP

ITP-avtalet är uppdelat i två delar: ITP 1, huvudsakligen för dig som är född 1979 eller senare, och ITP 2 för den som är född 1978 eller tidigare.

* ITP 1

Det här är det nya tjänstepensionsavtalet för privatanställda tjänstemän, som blev klart för några år sedan. Pensionen är premiebestämd och du börjar tjäna in pengar till den från 25 års ålder.

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension, och till viss del även hur den ska placeras.

Hälften av premien måste placeras i en traditionell försäkring, som sprider pengarna mellan aktier, räntor och andra placeringsformer. Den andra hälften kan du antingen placera i en likadan pensionsförsäkring, eller i en fondförsäkring där du själv väljer fonder.

Eftersom det är en premiebestämd pension går det inte att säga hur hög den kommer att bli. Du kan ta ut den tidigast vid 55 år.

Vid föräldraledighet betalar arbetsgivaren in premien under 13 månader.

* ITP 2

Den här åldersgruppen ligger kvar i det tidigare förmånsbestämda tjänstepensionsavtalet, vilket betyder att pensionen står i proportion till slutlönen. Den som tjänar ca 380 000 om året kan räkna med en tjänstepension på 10 procent av lönen. Den som tjänar mer får först de 10 procenten, därefter 65 procent på lönen därutöver upp till ett ännu högre tak på 1,1 miljoner om året. Den som tjänar mer än så får ytterligare tjänstepension med 35 procent på den överskjutande lönen.

ITP 2-pensionen kompletteras av mindre, premiebestämd del som kallas ITPK. Den har du tjänat in till från 28 års ålder och du kan själv välja hur den ska placeras. Om du redan har valt förvaltare, kan det ändå löna sig att se över ditt val. Parterna har nämligen lyckats förhandla ner avgifterna hos försäkringsbolagen kraftigt för nya väljare. Det betyder att även om du väljer om samma bolag, kan du sänka avgiften betydligt.

Du kan ta ut pensionen tidigast från 55 år.

Föräldralediga får premien inbetald av arbetsgivaren under 13 månader.

* Mer information finns hos valcentralen Collectum, www.collectum.se.

Egen företagare måste se om sitt hus

Veterinärer och djursjukvårdare som driver eget företag måste själva skapa sin tjänstepension, antingen genom att spara privat eller genom firman. Så här går det till.

Den som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag måste teckna ett privat pensionssparande. Då kan du antingen göra avdrag i näringsverksamheten eller privat. Vad som blir bäst beror på just din situation, men tänk på att om du drar av pensionsförsäkringen i näringsverksamheten så kan det sänka den inkomst som ligger till grund för den allmänna pensionen och sjuk- och föräldraförsäkringen.

För dig som driver aktiebolag är skillnaden att du måste teckna försäkringen som en tjänstepension om du vill dra av pensionspremien i företaget. Fördelen med att låta företaget betala pensionspremien är att du då bara betala särskild löneskatt på 24,26 procent i stället för socialförsäkringsavgiften som ligger på 32,42 procent. Pensionspremier blir alltså billigare för företaget än lön.

Alla företag får sätta av 35 procent av lönen till pension med särskild löneskatt. Maximal avsättning är tio basbelopp, vilket blir 428 000 kr under 2008.

Finessen är den att om du under något eller några år inte har haft råd att betala in premier, kan du göra det under goda år i stället. Du kan alltså köpa i kapp din pension genom att sätta av högre premier än 35 procent av lönen.

Hur mycket du har rätt att betala in till den lägre arbetsgivaravgiften är omöjligt att räkna ut på egen hand. Du behöver en pensionsrådgivare med tillhörande dator för att göra det. Men taket är högt.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev