Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

person-/verksamhetsnytt

24 oktober 2023

Hatten på för odontologie hedersdoktor Guglielmo Campus

Professor och tandläkare Guglielmo Campus har promoverats till odontologie hedersdoktor på Göteborgs universitet. Promotionshögtiden hölls i Kongresshallen på Svenska Mässan i Göteborg. Promotor för Sahlgrenska akademins doktorer under ceremonin var Göran Wennergren, senior professor i pediatrik.

Guglielmo Campus har promoverats till odontologie hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Promotor var Göran Wennergren, senior professor i pediatrik (foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet)

Professor Guglielmo Campus är odontologie doktor och specialist inom barn- och ungdomstandvård, pedodonti. Han utbildade sig till tandläkare vid universitetet i Sassari, Italien, och tog sin doktorsexamen 1995. Han var därefter verksam vid samma universitet fram till 2019, men också knuten till universitetet i Milano. Sedan 2019 är han professor i Bern.

Hans kunskapsområde spänner i dag över epidemiologi, folkhälsa, kariologi, pedodonti och prevention. Professor Guglielmo Campus har sedan 2000 publicerat 172 artiklar i referentgranskade tidskrifter och är flitigt citerad.

Professor Guglielmo Campus har sedan många år ett stort internationellt engagemang med verksamhet långt utanför Italiens och Schweiz gränser. Detta dels genom omfattande forskningssamarbeten, dels genom positionen som koordinator för WHO Collaborating Center for Epidemiology and Community Dentistry, med säte i Milano.

Inom ramen för detta uppdrag ansvarade han framför allt för insamling av epidemiologiska data och planering av preventionsstrategier, inte bara i södra Europa utan även i länder som exempelvis Zambia och Burkina Faso.

Kopplingen till Sverige är stark sedan länge. 2006 inleddes ett samarbete mellan Guglielmo Campus och Institutionen för odontologi i Göteborg, med tyngdpunkt på avdelningen för kariologi.

Samarbetet omfattar forskning med ett 30-tal vetenskapliga publikationer som resultat, och även undervisning, framför allt i form av seminarier för doktorander och handledarskap för examensarbeten.

Pressrelease från juni om utnämningen

Källa:  Göteborgs Universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev