Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Henry Schein får dubbla utmärkelser vid Ragans 2023 CSR and Diversity Awards

Chairman och CEO Stanley M. Bergman utsedd till årets chef för mångfald och inkludering; Global Practice Green™ Initiative uppmärksammat

Chairman och CEO Stanley M. Bergman

Henry Schein, Inc. tillkännagav idag att Chairman och CEO Stanley M. Bergman utsetts till Ragans 2023 Executive of the Year för mångfald och inkludering.

Företaget hedrades också av Ragan Communications, en branschledare som tillhandahåller professionell utveckling, utbildning och information till kommunikatörer, marknadsförare, HR-personal och företagsledare över hela världen, med ett ”CSR and Diversity Award” för programmet Practice Green™ by Henry Schein.

Bergman hedrades för sitt personliga engagemang för mångfald och inkludering, som bottnar i hans erfarenhet av att växa upp i Sydafrika under apartheid. Han har aktivt arbetat för mångfald inom företaget och engagerat Board of Directors och Executive Management Committee i företagets D&I Council och även arbetat aktivt med var och en av Henry Scheins sex Employee Resource Groups. Företaget har också införlivat mångfald och inkludering i Team Scheins värderingar. Bergmans ledarskap inom mångfald och inkludering har utvecklats till att även innefatta branschevenemang och partnerskap med universitet för att främja mångfald inom hälso- och sjukvården.

Practice GreenTM från Henry Schein vann i Ragans kategori för ”Globalt ESG-initiativ” Practice Green är ett globalt hållbarhetsinitiativ som uppmuntrar hälso- och sjukvårdspersonal att bli mer miljövänliga. Programmet lanserades i januari 2023 i EMEA (Europa/Mellanöstern/Afrika) och följdes senare under året av Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA. I Sverige lanserades Practice Green av Cliniclands, ett Henry Schein-företag. Practice Green strävar efter att erbjuda kunderna lösningar som hjälper dem att implementera praktiska sätt att bli mer hållbara, samtidigt som de följer gällande hälso- och säkerhetslagstiftning och fortsätter att tillhandahålla högkvalitativ patientvård. Ett urval av miljövänliga produkter och lösningar finns tillgängliga, liksom tjänster och stöd som hjälper kliniken att förbättra arbetet med miljömässig hållbarhet. Practice Green kommer att fortsätta att expandera över tid, med nya produkter, tjänster och lösningar som läggs till i takt med att programmet utvecklas i det ständigt föränderliga sjukvårdslandskapet.

”Vi är hedrade över att få dessa utmärkelser, som återspeglar vårt engagemang för hållbarhet och att bygga en kultur som erkänner och värdesätter mångfald och inkludering”, säger Bergman. ”Vår framgång är ett bevis på engagemanget hos våra Team Schein-medlemmar och vårt orubbliga engagemang för att främja mångfald och en tro på kraften i att göra bra genom att göra gott.”

Dessutom fick Henry Schein hedersomnämnanden i följande kategorier:

  • Programmet för ”Employee Resource Groups”: Henry Scheins ERG-program (Employee Resource Groups) belönades med ett hedersomnämnande. Dessa medarbetarledda nätverk främjar mångfald och inkludering i linje med företagets värderingar. De sex ERG:erna – Women’s Leadership Network, Pride and Allies, Black Legacy Professionals, COLEGAS, elevAsian och Veteran Engagement Team – syftar till att skapa inkluderande samhällen, synliggöra, förstärka medarbetarnas röster, utbilda allierade, främja innovation och lyfta fram olika synsätt. Henry Schein kommer att lägga till sin sjunde ERG med fokus på funktionshindrade i år.
  • ”Utbildning i mångfald och inkludering”: Henry Schein fick också ett hedersomnämnande för sitt engagemang för utbildning och fortbildning inom mångfald och inkludering. Henry Schein erbjuder internt utformade och ledda utbildningsprogram om mångfald och inkludering för Team Schein-medlemmar, inklusive Global Directors och Vice Presidents. Företaget sprider också dessa program till externa målgrupper genom branschorganisationer och konferenser. Under 2022 var deltagarantalet imponerande, med 98 % av Global Directors och Vice Presidents som deltog, 25 % av de över 23 000 Team Schein-medlemmarna som deltog och 74 % av deltagarna som rekommenderade programmet till andra kollegor.

Henry Scheins engagemang för mångfald och inkludering har fått erkännande från olika organisationer, bland annat HRC:s Best Places to Work for LGBTQ+ Equality och Women’s Choice Award.

Källa: Henry Schein

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev