Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

15 december 2014

Heraeus Kulzer, createch och Straumann förlikas i rättstvist genom licensavtal

FÖRETAGSNYTT: Heraeus Kulzer GmbH, createchmedical GmbH och Straumann AG har ingått ett licensavtal avseende marknadsföring av vinklade brokonstruktioner. Avtalet innebär en förlikning av tidigare rättstvist.

Patentet på den aktuella brokonstruktionen med vinklad skruvkanal, cara I-Bridge®, på alla viktiga marknader tillhör Heraeus Kulzer. Sedan i oktober 2013 har Heraeus Kulzer varit involverad i en rättstvist rörande patentintrång i Tyskland mot createch medical GmbH och createch medical S.L. (createch), båda dotterbolag till Straumann AG. Syftet med rättsprocessen var att utestänga dessa företag från ytterligare marknadsföring av brokonstruktioner med vinklade skruvkanaler.

Efter ungefär ett års förhandlingar, den 31 oktober 2014, nådde parterna en överenskommelse som innebär att Heraeus Kulzer släpper sin stämning mot createch. I gengäld tecknade createch och Straumann ett avtal med Heraeus Kulzer som ger dem global licens för marknadsföring av brokonstruktioner med vinklade skruvkanaler. Genom denna ömsesidiga överenskommelse kommer ytterligare detaljer att förbli konfidentiella.

Tekniska innovationer och tillhörande rättigheter är av stor betydelse för Heraeus Kulzer. ”Vi kommer systematiskt och med kraft att fortsätta hävda våra patenträttigheter”, säger Dr Andreas Bacher, divisionschef för Digital Services på Heraeus Kulzer. ”Den nuvarande överenskommelsen ingås för våra kunders bästa, och vi kommer att fortsätta arbetet med att underlätta deras dagliga arbete med innovativa produkter i framtiden.”

 

43047_cara_Biomain_PI_D.indd

Fig. 1: Vinklade skruvkanaler, som dessa i cara I-Bridge®, är patentskyddade av Heraeus Kulzer.

 

Ytterligare information om cara I-Bridge®    www.cara-i-bridge.com

 

www.heraeus-kulzer.com
www.heraeus-kulzer.com/youtube.

 

Källa: Heraeus Kultzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev